Τρεις απορίες για την Εθνική και την Eurobank…

Olympia.gr

ete eurobankΑλήθεια, τι κινήσεις έκαναν η Εθνική και η Eurobank για να αντλήσουν κεφάλαια που θα τους επέτρεπε να παραμείνουν ιδιωτικές; Αυτό το 10% των ιδίων κεφαλαίων που ακούμε συνεχώς για να μην βάλει χρήματα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ποιος θα μας πει ποιος θα πληρώσει τη διαφημιστική δαπάνη που έπαιζε για τη συνένωση των δυο τραπεζών, την οποία και θεωρούσαν σίγουρη;

Δείτε την αρχική δημοσίευση 28 επιπλέον λέξεις