Τα νέα στοιχεία της ΑΟΖ

Τόνοι καὶ Πνεύματα ….

 Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός

.

Τώρα έχουμε όλα τα στοιχεία της ΑΟΖ για να ξέρουμε ποια είναι η βασική της αξία σε επίπεδο συμβατικών υδρογοναΛυγερόςνθράκων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα δεδομένα δεν μπορούν να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το πλαίσιο της ελληνικής ΑΟΖ. Διότι με τους υδρίτες μεθανίου ανοίγει ένας νέος κόσμος στον τομέα της εΔρ. Ηλίας Κονοφάγοςνέργειας. Και αυτό οφείλεται όχι μόνο στο γεγονός ότι τώρα πια εκτιμούμε ότι η τεχνολογία της εξόρυξης και της εκμετάλλευσης είναι πια προσβάσιμη σε μια πενταετία και μόνο, αλλά επίσης διότι η ελληνική ΑΟΖ έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο. Είναι επίσης σημαντικό να επισημάνουμε δύο χαρακτηριστικά των υδριτών μεθανίου σε σχέση με τον τομέα της ενέργειας. Τα πρώτα χαρακτηριστικά είναι η ιδιότητα να βρίσκεται σε στερεά μορφή στους -20ºC ενώ ξέρουμε ότι το φυσικό αέριο σε μορφή LNG πρέπει να βρίσκεται στους -162ºC για να είναι υγρό. Αυτή η…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 204 επιπλέον λέξεις