Η σειρά της Τουρκίας να εισέλθει σε ύφεση;

αἰέν ἀριστεύειν

turkey

Του Σάββα Καλεντερίδη

Το τελευταίο τρίμηνο του 2012 ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ της Τουρκίας ανήλθε στο 1,4%, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης έκλεισε στο 2,2%. Αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού στην Τουρκία είναι 2%, τότε ο πραγματικός ρυθμός αύξησης περιορίζεται στο 1%, κάτι που σημαίνει ότι η Τουρκία είναι στα όρια της ύφεσης, τη στιγμή που ο στόχος της κυβέρνησης ήταν αύξηση 4%.

Ενα άλλο στοιχείο που αξίζει την προσοχή μας είναι το κατά κεφαλήν εισόδημα της γείτονος, που μόλις χθες κομπορρημονούσε για την ανθηρή της οικονομία, ενώ ο πρωθυπουργός αλλά και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δεν έχαναν την ευκαιρία να μιλούν με απαξιωτικά λόγια για την Ελλάδα και για την οικονομική κρίση που την ταλανίζει την τελευταία εξαετία. Το κατά κεφαλήν εισόδημα, λοιπόν, το 2012 ανήλθε στα 10.504 δολάρια, ενώ το 2008 ήταν 10.504 δολάρια, δηλαδή, στην ουσία τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 583 επιπλέον λέξεις