Ευφυείς δρόμοι φωτός

Τόνοι καὶ Πνεύματα ….

sun

 Πλάγιοι δρόμοι φωτός

Φ ως :
Πόσο έξυπνο είναι; Η ταχύτητα του φωτός ,είναι η ταχύτητα με την οποία το φως διαδίδεται στο κενό και συμβολίζεται συνήθως με c,είναι 300.000 χλμ/δευτερόλεπτο (km/sec).
Σύμφωνα με την αρχή του ελαχίστου χρόνου, που είναι γνωστή
και σαν αρχή του Φερμά (Fermat principle),το φως κατά τη διαδρομή του μέσα σε ένα μέσο από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β,ακολουθεί τον οπτικό δρόμο που θα του επιτρέψει να μεταβεί
από το Α στο Β στο μικρότερο δυνατό χρόνο .
Σε ένα ισότροπο μέσο (n=Σταθερό) ο οπτικός αυτός δρόμος
είναι η ευθεία που ενώνει τα σημεία Α και Β.
Όταν όμως το κύμα περάσει από ένα μέσο σε άλλο με διαφορετικό δείκτη διάθλασης,ο χρονικά συντομότερος δρόμος δεν είναι ευθεία,επειδή η ταχύτητα του κύματος είναι διαφορετική στα δυο μέσα.
Ο χρονικά συντομότερος δρόμος τότε είναι μια τεθλασμένη γραμμή,με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται το φαινόμενο της διάθλασης.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 137 επιπλέον λέξεις