ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ

αἰέν ἀριστεύειν

Οι κατηγοριοποίηση διαφόρων πραγμάτων και πλασμάτων στο ανθρώπινο μυαλό είναι μια εμμονή που πιθανότατα καταναλώνει το μεγαλύτερο μέρος της σκέψης μας. Έχουμε  διδαχτεί,  μυηθεί θα έλεγα, στη τέχνη της κατηγοριοποίησης. Είναι ένας αυτοματισμός ο διαχωρισμός των πραγμάτων σε εκείνα και τα άλλα. Το καλό και το κακό. Το όμορφο και το άσχημο. Το εύκολο και το δύσκολο. Το υγιεινό και το ανθυγιεινό. Το έντιμο και το ανήθικο

Το πολύπλοκο και το απλό. Όπου  το απλό , σε  μια ακόμη σύγχυση της ανθρώπινης αντίληψης εσκεμμένα προωθούμενη  από εκείνους  που είναι άριστοι χειριστές των ανθρώπινων αδυναμιών,  καταντάει συνώνυμο με το απλοϊκό, για να υπάρχει πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού,  μια ακόμα κατηγοριοποίηση εσφαλμένη φυσικά.  Πως το απλό είναι ευτελές.  Λιγοστό. Χαρακτηριστικό των μυαλών που δεν μπορούν να προχωρήσουν πιο πέρα. 

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.419 επιπλέον λέξεις