Ποιες εταιρίες γεμίζουν μετρητά και ξεχρεώνουν

Του Στέφανου Κοτζαμάνη
Η θωράκιση της κεφαλαιακής τους επάρκειας και η μείωση της έκθεσής τους προς τις τράπεζες είναι βασικός στόχος για τις περισσότερες εισηγμένες εταιρείες του Χ.Α., ακόμη και για τις πλέον ισχυρές, ακόμη και για εκείνες που διαθέτουν αρκετούς εναλλακτικούς τρόπους για να αντλήσουν κεφάλαια.

Αυτό προκύπτει από την πρώτη ανάγνωση των λογιστικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών για το 2012, όπου με βάση τα στοιχεία 36 ομίλων, ενώ αθροιστικά έχουν σημειώσει καθαρά κέρδη ύψους 1,13 δισ. ευρώ, έχουν πετύχει τριπλάσιες λειτουργικές ταμειακές ροές (3,24 δισ. ευρώ), μέσω των οποίων:
Α) Χρηματοδότησαν επενδύσεις ύψους 580 εκατ. ευρώ.
Β) Απέδωσαν στους μετόχους τους μέσω μερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου 440 εκατ. ευρώ.
Γ) Μείωσαν τον καθαρό τους δανεισμό (σύνολο τραπεζικών υποχρεώσεων μείον διαθέσιμα) κατά 2,21 δισ. ευρώ. Δηλαδή με αυτά τα 2,21 δισ. ευρώ οι εταιρείες είτε μείωσαν τις τραπεζικές τους υποχρεώσεις, είτε ενίσχυσαν το ταμείο τους, είτε προχώρησαν σε συνδυασμό των δύο παραπάνω επιλογών.Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι εταιρείες επέλεξαν να ακολουθήσουν τέτοια πολιτική ήταν οι εξής:

α) Η μείωση του κινδύνου μέσα σε κλίμα γενικότερης αβεβαιότητας που επικρατεί στην ελληνική (και όχι μόνο) οικονομία.

β) Τα πολύ υψηλά επιτόκια με τα οποία οι ελληνικές τράπεζες επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις (υπερδιπλάσια σε σχέση με αντίστοιχα των χωρών του ευρωπαϊκού βορρά).
γ) Οι πιέσεις των τραπεζών για μείωση των πιστωτικών ορίων και ο έντονος δισταγμός τους να ρολάρουν (τουλάχιστον στο σύνολό τους) παλαιότερες μακροπρόθεσμες δανειακές συμβάσεις.
Ενδεικτική είναι η άποψη που εξέφρασε πρόεδρος εισηγμένης με θετικό καθαρό ταμείο: «Οι ζημίες σε μια εταιρεία είναι σαν τον καρκίνο. Σε πεθαίνουν, αλλά μετά από τρία ή τέσσερα χρόνια. Το πρόβλημα ρευστότητας όμως είναι σαν την καρδιακή προσβολή: σε πεθαίνει αμέσως. Γι’ αυτό, άμεση προτεραιότητα είναι οι ταμειακές ροές, δεύτερη η κερδοφορία και τρίτη σε σειρά η διεύρυνση των μεριδίων αγοράς». Επιπλέον, οι αναλυτές συνιστούν στους επενδυτές να μην περιορίζουν την προσοχή τους μόνο στο ύψος των πωλήσεων και των κερδών, αλλά παράλληλα να δίνουν μεγάλη βάση και στον πίνακα των ταμειακών ροών. Έτσι, δεν είναι λίγες οι φορές τα τελευταία χρόνια όπου οι εταιρείες εμφανίζουν είτε ζημίες είτε πενιχρά κέρδη, ωστόσο την ίδια περίοδο κερδίζουν μεγάλα ποσά στο ταμείο τους.
Βέβαια, κάποιες από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις (όπως AS CompanyProfile, EXAE, Κρι ΚριΟΛΘΟΠΑΠ, Πλαίσιο και Κανάκης) έκλεισαν το 2012 με θετικό ταμείο, δηλαδή στις 31/12/2013 τα διαθέσιμά τους ήταν μεγαλύτερα από το σύνολο του τραπεζικού τους δανεισμού, γεγονός που σήμερα είναι σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα

ΟΤΕ: Εν όψει του ζητήματος της αναχρηματοδότησης των δανείων του, η διοίκησή του επέλεξε να μη διανείμει πέρυσι μέρισμα και να προχωρήσει στην πώληση της συμμετοχής του στην Telecom Serbia. Αυτά σε συνδυασμό με τις θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές που παρήγαγε είχαν ως αποτέλεσμα όχι μόνο να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις, αλλά και να μειωθεί ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός κατά 1,31 δισ. ευρώ, όταν η κερδοφορία ήταν σαφώς χαμηλότερη (476,4 εκατ. ευρώ).

Fourlis: Το αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο (-11,2 εκατ. ευρώ), ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε τον εισηγμένο όμιλο να μειώσει τον καθαρό του δανεισμό κατά περισσότερο από 5 εκατ. ευρώ.

Hellas On Line: Λογιστικές ζημίες 15,8 εκατ. ευρώ, αλλά μείωση καθαρού δανεισμού κατά 15,9 εκατ. ευρώ, παρά την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων.

Motor Oil: Πολλοί παρατήρησαν τη σημαντική υποχώρηση των καθαρών κερδών στα 78 εκατ. ευρώ, αλλά λίγοι τη μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 191 εκατ. ευρώ, και αυτό παρά τη διανομή 55,5 εκατ. ευρώ στους μετόχους.

Space Hellas: Σημείωσε κέρδη 334 χιλιάδων ευρώ και ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 5,6 εκατ. ευρώ!

ΒΙΟΧΑΛΚΟ: Η κάτω γραμμή στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως έδειξε μεγάλες ζημίες (50 εκατ. ευρώ), παρ’ όλα αυτά ο μεταλλουργικός όμιλος κατάφερε την ίδια χρονιά να συνεχίσει τις επενδύσεις του και να έχει μετρητά ύψους 42,4 εκατ. ευρώ, με τα οποία περιόρισε τον καθαρό του δανεισμό.

Γενική Εμπορίου: Μπορεί το αποτέλεσμα να ήταν ελαφρά ζημιογόνο (-145 χιλ.), όμως η εταιρεία κατάφερε να μειώσει τον δανεισμό της κατά 1,4 εκατ. ευρώ, αν και διένειμε μέρισμα 474 χιλ. ευρώ και παρότι επένδυσε 1,76 εκατ. ευρώ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Πλαίσιο: Εντυπωσιακή η περυσινή κερδοφορία των 10,2 εκατ. ευρώ, όμως ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η εταιρεία ανέβασε το καθαρό της ταμείο κατά 14,7 εκατ. ευρώ, παρότι διένειμε στους μετόχους της ποσό 1,76 εκατ. ευρώ.

*Ο αναλυτικός πίνακας με τις λογιστικές καταστάσεις των εισηγμένων δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό Υλικό». 
**To Εuro2day.gr ενθαρρύνει τον διάλογο και την έκφραση απόψεων από τους αναγνώστες. Σχολιάστε το άρθρο και πείτε την άποψή σας δημόσια για όσα συμβαίνουν και μας αφορούν όλους. Αν θεωρείτε το άρθρο σημαντικό, διαδώστε το με τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης.