Η Άγκυρα αναπτύσσει στα κρυφά την πυρηνική βόμβα

Greek National Pride

NUCLEARBLASTLarge

Υποτίθεται ότι είναι μια απειλή για την παγκόσμια ειρήνη, όπως η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αναπτύσσει πυρηνικά όπλα. Μυστικές υπηρεσίες της Δύσης πληφοροούν το παγκόσμιο κοινό για κάθε βήμα της χώρας, με καθημερινές ανταποκρίσεις. Πολύ διαφορετική είναι η περίπτωση της γειτονικής χώρας της Τουρκίας.
Ακριβώς πριν από ένα χρόνο, το Κέντρο Σπουδών για Οικονομική και Εξωτερική Πολιτική στην Τουρκία ρώτησε 1.500 άτομα για το αν η Τουρκία θα πρέπει να αναπτύξει σε απάντηση μια πιθανής πυρηνικής απειλής από το Ιράν, πυρηνικά όπλα. Μια μεγάλη πλειοψηφία απάντησε καταφατικά.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 68 επιπλέον λέξεις