Σε δίνη πολιτικών εξελίξεων

αἰέν ἀριστεύειν

Ουδέν, επίσημα, νεότερο από τις οικονομικές, επιχειρηματικές και θεσμικές διεργασίες που διεξάγονται στο παρασκήνιο της αγοράς των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Τα ΜΜΕ αναμένουν σταθερά τις εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο προκειμένου να παρουσιάσουν τα σχέδια επιβίωσής τους την επόμενη περίοδο, προσδοκώντας στην πολύτιμη αναχρηματοδότηση του υψηλού δανεισμού τους. Σχέδια που, όπως όλοι γνωρίζουν, περιλαμβάνουν – πέρα από τις γνωστές περικοπές – συρρικνώσεις, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις και εξαγορές.
Η είσοδος για παράδειγμα του Ευάγγελου Μαρτιγόπουλου, πρώην διευθύνοντα συμβούλου της Cosmote, στον ΔΟΛ δημιούργησε εκ νέου σενάρια εισόδου νέου ή νέων επενδυτών στο δημοσιογραφικό συγκρότημα.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 345 επιπλέον λέξεις