Το «Στίγμα» του Σόρος, η «Κατάρα του Κάιν» και άλλες φαιδρές ιστορίες