150 ταξίαρχοι-συνταγματάρχες «χαιρετάνε» και φεύγουν!

Από τις πληροφορίες που υπήρχαν, μέχρι χθες, Δευτέρα έχουν υποβάλλει «φιλικές αναφορές αποστρατείας»,περίπου εκατό (100) Ταξίαρχοι και Συνταγματάρχες, με τις οποίες αιτούνται κατά τις ετήσιες κρίσεις η υπηρεσία να τους αποστρατεύσει.
Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, μέχρι και 12 Μαρτίου 2013, όπου αναμένονται να αρχίσουν οι τακτικές κρίσεις των Υποστρατήγων και Ταξιαρχών.
Η εκτίμηση είναι ότι, ο συνολικός αριθμός Ταξιαρχών και Συνταγματαρχών που θα υποβάλλουν «φιλικές αναφορές αποστρατείας» ώστε η υπηρεσία να τους αποστρατεύσει κατά τις κρίσεις θα κυμανθεί, περίπου στα εκατόν πενήντα (150) άτομα, που μεταφράζεται σε ποσοστό 25 %.
Οι λόγοι που οδηγούνται αρκετοί ανώτατοι και ανώτεροι αξκοί, στη πρόωρη συνταξιοδότηση είναι βασικά οι παρακάτω :
• Σταδιακά μείωση του αριθμού των ανώτατων και ανώτερων αξκών και ειδικότερα για τη χρονική περίοδο 2013-2016.
• Μείωση των θέσεων εξωτερικού.
• Η νέα δομή δυνάμεων, με μείωση σχηματισμών, μονάδων και στρατοπέδων.
• Μειώθηκαν δραματικά οι αποδοχές των στρατιωτικών, βασικός μισθός, χρονοεπιδόματα, επιδόματα, καταργήθηκαν τα οδοιπορικά μηνός και το επίδομα παραμεθορίου.
• Η μετάθεση πέραν του τόπου συμφερόντων, είναι απαγορευτική λόγω της εξαθλίωσης και φτωχοποίησης.
• Νέο μισθολόγιο το 2014, όπου θα πληρώνονται τα στελέχη στο διοικητικό βαθμό που φέρουν και πιθανότατα καταργείται το επίδομα εξομάλυνσης.
• Περαιτέρω μείωση του εφάπαξ, από το 2014.
• Μη ουσιαστική υποστήριξη των στελεχών, από τη στρατιωτική ηγεσία, σε μισθολογικά και οικονομικά.
Από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καταβάλλεται προσπάθεια, το νέο ειδικό μισθολόγιο που σχεδιάζεται, να εφαρμοσθεί από το 2014 για τους στρατιωτικούς, να προσεγγίζει τις τρέχουσες αποδοχές, φυσικά με τον φέροντα διοικητικό βαθμό και προφανώς με ένα επιπλέον επίδομα ώστε να καλυφτεί κατά το μεγαλύτερο μέρος η διαφορά.
Η τελική μορφή του νέου ειδικού μισθολογίου, αναμένεται να ληφθεί μετά το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, όπου θα έχει κατά μεγάλο βαθμό ξεκαθαρίσει και η οικονομική κατάσταση, για το υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή κατά πόσο επιτυγχάνονται οι στόχοι του έτους.
Σε περίπτωση που χρειασθούν νέα δημοσιονομικά μέτρα στο τέλος του έτους, τότε φυσικά θα έχουμε νέο ειδικό μισθολόγιο από το νέο έτος, με περαιτέρω μειώσεις των μισθών.
Η κατάσταση παραμένει εκρηκτική, διότι πέρυσι η στρατιωτική ηγεσία, δεν μπόρεσε να ανακόψει το κύμα μειώσεων σε βασικούς μισθούς, επιδόματα και τη κατάργηση, των οδοιπορικών μηνός και επιδόματος παραμεθορίου. Αυτό το γεγονός δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας στα στελέχη, κατά πόσο η υπάρχουσα στρατιωτική ηγεσία είναι σε θέση να διαχειριστή επαρκώς και για το συμφέρον των στελεχών, το νέο ειδικό μισθολόγιο που σχεδιάζεται για το 2014.
Πάντως, το υπουργείο προσπαθεί να μην διαρρεύσει τίποτε σχετικά με τον σχεδιασμό, διότι μπορεί να επιφέρει τον «πανικό» στα στελέχη και «μαζικές αιτήσεις αποστρατείας». 
onalert.gr