Δημοσιεύθηκε αρχικά στο TED Blog:

Kibwe Tavares combines his training as an architect with his love of storytelling and animation to create futuristic 3D animated/live action films with social and political depth, creating incredibly detailed, vivid, and kinetic visual environments to entice audiences. His short film, Robots of Brixton, distributed on the internet, won a special jury prize at Sundance. And his film studio Factory Fifteen will soon release Jonah, about a giant jumping fish in Zanzibar (trailer shown, bottom).

Tell us about Robots of Brixton

It’s an event that happened at the start of my childhood. This event helped give the black community a voice, and helped put me in the position as the young black academic that I was when I made it. I thought it was an important story to retell, but I used tools I’d been working with, like character animation and visualization, to retell it so that it…

Προβολή αρχικού 210 επιπλέον λέξεις

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 3.495 ακόμα followers

Αρέσει σε %d bloggers: