Μνημόνιο 3

Αυτό είναι το Μνημόνιο 3

memorandum3Νέα μέτρα από 2 έως 4 δισ. ευρώ για το διάστημα 2015-2016 φέρνει το Μνημόνιο 3, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών. Η ανεπίσημη μετάφραση του κειμένου στα Ελληνικά αναφέρει ότι δεν αποκλείεται να ληφθούν μέτρα έως 4 δισ. ευρώ. «Λαμβάνοντας υπόψη την κυκλική ανάκαμψη και ανάλογα με την επιτυχία μας σε σχέση με την βελτίωση της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας, ίσως χρειαστούμε 2-4 δισεκατομμύρια σε μέτρα για να κλείσουμε το κενό κατά την διάρκεια 2015-2016» σημειώνει, μεταξύ άλλων, το Μνημόνιο.
Τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης, όπως περιγράφονται στο Μνημόνιο 3, είναι τα εξής:
• Αλλαγές στα εργασιακά: Μεταρρύθμιση του κατώτατου μισθού. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι η κυβέρνηση θα θέσει σε εφαρμογή ένα μηχανισμό για τον ελάχιστο μισθό που θα εγκριθεί από το κοινοβούλιο μετά από πρόταση της κυβέρνησης (που πρέπει να γίνει μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες). Το σύστημα θα τεθεί σε ισχύ ως τα τέλη Μαρτίου 2013. Σε αυτό το σημείο, ο νόμιμος κατώτατος μισθός και τα επιδόματα ωρίμανσης θα ισούνται με τα επίπεδα που συμφωνήθηκαν κατά την έγκριση του προγράμματος, τον Μάρτιο του 2012 και θα παγώσουν σε αυτά τα επίπεδα. Δεν θα υπάρξουν άλλα επιδόματα. Οι συλλογικές συμβάσεις θα παραμείνουν ελεύθερες να καθορίσουν υψηλότερους μισθούς από το νόμιμο όριο που έθεσε η κυβέρνηση, και ελεύθερες να καθορίζουν επιδόματα διαφόρων ειδών, αλλά αυτές θα είναι δεσμευτικές μόνο για τους υπογράφοντες τις συμβάσεις. Ως το πρώτο τρίμηνο του 2014 η κυβέρνηση θα εκτιμήσει κατά πόσον ο μηχανισμός είναι επαρκής για την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, και αν είναι αρκετά απλό ώστε να διαχειρίζεται αποτελεσματικά από τις εταιρείες. 

• Για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας. Ως τις 30 Νοεμβρίου 2013, ως ένα νέο διαρθρωτικό ορόσημο του προγράμματος, θα θεσπίσουμε νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση του συστήματος εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για:
α) να διευρύνουμε τη βάση των εισφορών
β) να απλουστεύσουμε το πρόγραμμα εισφορών στα διάφορα ταμεία
γ) να μετατοπίσουμε τη χρηματοδότηση από τους προβληματικούς φόρους σε εισφορές
δ) να μειώσουμε τα ποσοστά εισφορών κατά μέσο όρο κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες (από τις τιμές που επικρατούν στις 30 Σεπτεμβρίου 2012. Οι μεταρρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά την 1η Ιανουαρίου, το 2014, το 2015 και το 2016 και θα είναι ουδέτερη από άποψη εσόδων και θα διατηρεί την αναλογιστική ισορροπία των διαφόρων ταμείων. Ως ενδιάμεσο βήμα, μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου 2013 θα ολοκληρώσουμε τις αναλογιστικές μελέτες των πιθανών αλλαγών και θα προτείνουμε ένα σχέδιο δράσης.

• Το χρονοδιάγραμμα για τις αποκρατικοποιήσεις. Εγκαθίδρυση ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τις εταιρίες ύδρευσης (Δεκέμβριος 2012), τα αεροδρόμια (Ιανουάριος 2013), τα Κρατικά Λαχεία και τα λιμάνια (Απρίλιος 2013). Επιπρόσθετα, η Εγνατία Οδός θα δημοπρατηθεί μέχρι το Μάρτιο του 2013 και θα έχουμε πλήρως προσδιορίσει και περιγράψει 40 ακίνητα τα οποία περιλαμβάνουν τα σχέδια αποκρατικοποίησης για τις κατηγορίες ακινήτων 2 και 3. Αυτά τα 40 ακίνητα θα μεταφερθούν στο ΤΑΙΠΕΔ μέχρι το Μάρτιο του 2013. Θα προσδιορίσουμε και περιγράψουμε όλα τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία στο σύνολο των 3150 στοιχείων που έχουν προεπιλεγεί και προ-εκτιμηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ. Θα μεταφερθούν η πλήρης και άμεση ιδιοκτησία όλων των εμπορικά βιώσιμων περιουσιακών στοιχείων μεταξύ αυτών στο ΤΑΙΠΕΔ μέχρι το τέλος του 2013, στοχεύοντας σε 250 μεταφορές κάθε εξάμηνο αρχίζοντας από το Q1 2013. Δεν θα υπάρξει καμία μεταφορά ή παρακράτηση κανενός ακινήτου σε φορείς πέραν του ΤΑΙΠΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των δήμων και του πρόσφατα ιδρυθέντος ταμείου στήριξης του ασφαλιστικού συστήματος η άλλου νομικού φορέα χωρίς την προηγούμενη διαβούλευση με και συμφωνία με το ΤΑΙΠΕΔ και την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, ή μέχρι τη στιγμή όπου τα περιουσιακά στοιχεία για την τροφοδότηση του σχεδίου αποκρατικοποιήσεων έχουν διασφαλιστεί.
Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών
Μνημόνιο Συνεννόησης στις συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής

Πηγή:real.gr και enikos.gr