Ελεύθερη Λαική Αντιστασιακή Συσπείρωση

Της Αμαλίας Κατσούλα

Από το βιβλίο «Ο φόβος μπροστά στην Ελευθερία» του Εριχ Φρομ

Επιμέλεια για την ΕΛ.Λ.Α.Σ :   Louis Rationero

9780007458189

Παρουσιάζουμε το τρίτο από τα  4 μέρη από ένα απόσπασμα του βιβλίου «Ο φόβος μπροστά στην Ελευθερία» του Εριχ Φρομ όπως είχε ετοιμαστεί από την Αμαλία Κατσούλα.

Η λειτουργία της ολοκληρωτικής ιδεολογίας και η πρακτική της μπορεί να συγκριθεί με τη λειτουργία των νευρωτικών συμπτωμάτων. Τα συμπτώματα αυτού του είδους πηγάζουν από ανυπόφορες ψυχολογικές συνθήκες ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν μία λύση που κάνει τη ζωή υποφερτή. Αλλά δεν αποτελούν λύση που οδηγεί στην ευτυχία ή στην ανάπτυξη της προσωπικότητας. Αφήνουν αμετάβλητες τις συνθήκες που οδηγούν στη νευρωτική λύση. Ο δυναμισμός της φύσης του ανθρώπου είναι σπουδαίος παράγοντας που τείνει στην αναζήτηση περισσότερο ικανοποιητικών λύσεων αν έχει τη δυνατότητα να τις πετύχει.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.295 επιπλέον λέξεις