ΝΤΙΑΝΟΥΠΟΛΗ

Εχουμε μπει στον 6ο χρόνο ύφεσης και τον 4ο από την ντε φάκτο πτώχευση της χώρας. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα κηρύσσει φαλιμέντο. Είναι ένα περιοδικό φαινόμενο που έχει σημαδέψει τους δύο αιώνες ζωής του νεοελληνικού κράτους. Τι τραγικό αλήθεια. Είμαστε μόλις 8 χρόνια από την ελληνική επανάσταση, και μόλις 17 χρόνια από την ανεξαρτησία του Έθνους. Πώς να ήταν η Ελλάδα το 1813?

Η μη εκβιομηχάνιση το 19ο αιώνα, οι περιορισμένης εμβέλειας βιομηχανικές προσπάθειες κατά τον 20ο, η χαμηλή παραγωγικότητα της αγροτικής παραγωγής, ο περιορισμός της φορολογικής βάσης σε μια κοινωνική ομάδα και κυρίως η χρήση των κρατικών εσόδων για τις πελατειακές ανάγκες της πολιτικής τάξης (και τον ιδιοτελή ατομικό πλουτισμό), εγκλωβίζουν το νεοελληνικό κράτος σε μόνιμη ένδεια δημοσίων πόρων, πράγμα που θα έχει αποτέλεσμα τον εξωτερικό υπερδανεισμό του κράτους, και μια σειρά από χρεοκοπίες (1826,1843,1860,1893,1932,1949 που όμως απεφεύχθη λόγω της βοήθειας Marshall, de facto από το 2009…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 2.798 επιπλέον λέξεις