ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΟΙ «ΠΡΑΞΕΙΣ» ΣΑΣ…. «ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ»