Αδυναμία πληρωμής φόρων δηλώνουν 7 στους 10

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών δημοσιοποιεί σήμερα την έρευνα με τίτλο «Αξιολόγηση των Αναπτυξιακών Προτάσεων και των Επιλογών Βελτίωσης της Βιωσιμότητας των Επιχειρήσεων», η οποία διεξήχθη κατά το Νοέμβριο υπό την μορφή ερωτηματολογίου στην ιστοσελίδα του http://www.acci.gr. Δίνοντας στη δημοσιότητα την έρευνα, ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ, κ.Κωνσταντίνος Μίχαλος, δήλωσε: «όπως καταδεικνύεται από την έρευνα, το μείζον πρόβλημα για την αγορά τη δεδομένη περίοδο είναι η υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων, αλλά και η αδυναμία των τραπεζών να τους χορηγήσουν τα αναγκαία κεφάλαια κίνησης. Στα δύο αυτά μεγάλα ζητήματα, η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει άμεσα λύσεις. Το υπό κατάρτιση φορολογικό νομοσχέδιο θα πρέπει να έχει αναπτυξιακή διάσταση και όχι εισπρακτική, ενώ είναι αναγκαία και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με όρους που θα διασφαλίζουν τη διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά». 

Πιο αναλυτικά, οι 9 στους 10 (91%) συμμετέχοντες θεωρούν καταλληλότερη την ενίσχυση της αγοράς μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων, μειώσεων των φορολογικών συντελεστών και ενίσχυσης των επιδοτήσεων, σε αντίθεση με την ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών.

Το γεγονός αυτό επισημαίνει, για ακόμα μια φορά, τη δυνατότητα και την εμπιστοσύνη που διαθέτει η αγορά στις ικανότητές της, θεωρώντας ότι μπορεί να υπάρξει ορθολογική λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο αλλά και πραγματική δυνατότητα για ανάκαμψη, εφόσον το φορολογικό καθεστώς γίνει ευνοϊκότερο για τη λειτουργία των επιχειρήσεων και ενισχυθούν τα κοινοτικά και εθνικά προγράμματα επιδοτήσεων.

πηγη