Πώς φοροαποφεύγουν οι πολυεθνικές

 

 

του Στέφανου Κοτζαμάνη

 Εντονες είναι οι διαμαρτυρίες πολλών ελληνικών επιχειρήσεων έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν από τις θυγατρικές πολυεθνικών επιχειρήσεων, εξ’ αιτίας του ότι ορισμένες από αυτές αποφεύγουν να καταβάλουν φόρους… 

«Δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση που μας έχει πλήξει, δεν είναι μόνο τα υψηλά επιτόκια που καλούμεθα να πληρώσουμε για τα δάνειά μας, είναι και το γεγονός ότι πολλές ξένες εταιρείες που μας ανταγωνίζονται καταφέρνουν να μην πληρώνουν φόρους», δήλωσε στοEuro2day.gr γνωστός Έλληνας επιχειρηματίας, ο οποίος συμπλήρωσε:

«Σε αρκετές περιπτώσεις οι ξένες εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα, οδηγούν σε αύξηση των εισαγωγών και στο τέλος της ημέρας καταφέρνουν να μην πληρώνουν φόρους εισοδήματος. Αν δεικάποιος τα ετήσια αποτελέσματα που δημοσιεύουν, θα διαπιστώσει πως εδώ και πολλά χρόνια καταγράφουν ζημίες, ακόμη και σε περιπτώσεις που έχουν καρπωθεί μεγάλα μερίδια στην εγχώρια αγορά. Εμείς τόσα χρόνια πληρώνουμε φόρους και αυτοί όχι».

Το όλο θέμα βέβαια, είναι πολύ ευρύτερο από το πλήγμα που δέχονται κάποιες ελληνικές επιχειρήσεις. Εχει λάβει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις εξ’ αιτίας της αδυναμίας πολλών ευρωπαϊκών κρατών να συλλέξουν φόρους και να εξυγιάνουν τα δημόσια οικονομικά τους. Σεεπίπεδο μάλιστα Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζεται το πώς μέσα από μια σειρά αποφάσεων και ενεργειών, θα σταματήσουν ουσιαστικά να μεταφέρονται φορολογικά έσοδα από την «Ευρώπη των 27» σε άλλες γεωγραφικές περιοχές.