ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΔΟΥΜΕ; ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΧΡΕΗ !!!!

Ο Δήμος Σιντικής (προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Κερκίνης, Πετριτσίου και Σιδηροκάστρου και των κοινοτήτων Αχλαδοχωρίου, Αγκίστρου και Προμαχώνος) από την περα­σμένη εβδομάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω κατάσχε­σης όλων των τραπεζικών λογαριασμών του από τη μελετητι­κή εταιρεία-γραφείο μελετών Εμμ. Γ. Λιανάκης Α.Ε.

Η εταιρεία προχώρησε στην κατάσχεση, καθώς είχε ανα­λάβει πριν από 11 χρόνια την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης και αναθεώρησης του υφιστάμενου σχε­δίου πόλης του Σιδηροκάστρου και μέχρι και πριν από τρία χρόνια δεν είχε πληρωθεί από τον δήμο ούτε ευρώ και ανα­γκάστηκε να καταφύγει στη Δικαιοσύνη.

Πριν από λίγο καιρό εκδόθηκε δικαστική απόφαση, που πλέον κατέστη τελεσίδικη, με την οποία ο Δήμος Σιντικής καλείται να πληρώσει αμέσως στην εταιρεία 800.000 ευρώ, διαφορετικά δεν μπορεί να προβεί σε καμιά πληρωμή για οποιονδήποτε λόγο. Η συνάντηση του δημάρχου με αρμό­διους υπουργούς στην Αθήνα για οικονομική βοήθεια μέχρι σήμερα δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα κι έτσι δεν μπορεί να καταβληθεί η μισθοδοσία των υπαλλήλων, του δημάρχου και του λοιπού προσωπικού, ούτε να λάβουν χρήματα οι προμη­θευτές του δήμου.

Από την υπόθεση αυτή προκύπτουν σοβαρές και πολυετείς ευθύνες. Κατ’ αρχάς η εταιρεία εκπόνησε στον συντομότε­ρο δυνατό χρόνο όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις της και παρέδωσε τη δουλειά της εμπρόθεσμα στον δήμο, ο οποίος την εκμεταλλεύεται επί έντεκα χρόνια. Επιπλέον, παρά την απληρωσιά, δεν διέκοψε την εκπόνηση των εργασιών της με­λέτης, καθόσον δεν επιτρέπεται από τον νόμο. Ο δήμος όμως ουδέποτε έβαλε σε προτεραιότητα τη συγκεκριμένη υποχρέ­ωσή του έναντι της εταιρείας, με αποτέλεσμα να βρεθεί σή­μερα σε αδιέξοδο.

Τι θα μπορούσε να γίνει; Αν η πολιτεία ήθελε να βοηθήσει τον δήμο να ορθοποδήσει, θα μπορούσε να διασφαλίσει την εξόφληση του παραπάνω ποσού από το πράσινο ταμείο, στο οποίο έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά χρήματα από τα πρό­στιμα των αυθαιρέτων. Θα το κάνει; Άγνωστο…

ΠΗΓΗ

1 Comment

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.