Βόμβα από το ΣτΕ για την εργασιακή εφεδρεία

Τον προσεχή Οκτώβριο θα συζητηθούν στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας οι αιτήσεις για την ακύρωση της… περιβόητης εφεδρείας, δηλαδή της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας υπαλλήλων στα υπουργεία και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Χθες η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε δύο αιτήσεις με τις οποίες γυναίκες υπάλληλοι ζητούσαν να ανασταλεί η αυτοδίκαιη θέση τους σεπροσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα (τέθηκαν στο τέλος του 2011 με βάση το νόμο 4024/2011 εν όψει του ότι το 2013 θα συμπλήρωναν το 55ο έτος της ηλικίας τους με τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία).
Οι υπάλληλοι, που εργάζονταν σε υπουργείο και σε επιμελητήριο, έχουν προσβάλει το νόμο και την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητά τους υποστηρίζοντας ότι παραβιάζονται το Σύνταγμα, το Κοινοτικό Δίκαιο και η ΕΣΔΑ.
Η Επιτροπή Αναστολών, ακολουθώντας την νομολογία του ΣτΕ δέχθηκε ότι τέτοιες διοικητικές πράξεις που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλων και την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας δεν είναι δεκτικές αναστολής και η εκτέλεσή τους επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Εκρινε, επίσης, ότι η αναστολή θα μπορούσε να δικαιολογηθεί μόνο σε περίπτωση σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης, που κρίθηκε ότι δεν προκύπτει στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, αφού το μέτρο δεν συνεπάγεται για τις οικογένειές τους στέρηση των αναγκαίων πόρων διαβίωσης.
Οι υπάλληλοι υποστήριζαν ότι μειώνονται σημαντικά οι αποδοχές τους, στο 60% των 42.000 ευρώ που εισέπραττε η μία και 35.000 ευρώ που εισέπραττε η άλλη, έχοντας, παράλληλα, έξοδα για ένα παιδί η κάθε οικογένεια και σημαντικές καταβολές δόσεων για δάνεια.
Ταυτόχρονα, υποστήριζαν ότι οι σύζυγοί τους έχουν μικρότερες αποδοχές, στη μία περίπτωση 26.000 ευρώ και στην άλλη ελάχιστες, λόγω αργίας.
Κατά το Συμβούλιο της Επικρατείας όμως, η οικονομική βλάβη είναι επανορθώσιμη,εφόσον ευδοκιμήσει η αίτηση ακυρώσεως, ενώ το μέτρο δεν στερεί τους αναγκαίους πόρους διαβίωσής τους, αφού εισπράττουν τμήμα των αποδοχών τους, όπως και οι σύζυγοί τους, και από τα τέλη του 2013 θα δικαιούνται σύνταξη.
Ειδικότερα, το ΣτΕ έκρινε με τις 448 και 449/2012 αποφάσεις του ότι δεν εμφανίζονται ως πρόδηλα βάσιμοι οι λόγοι ακυρώσεως περί αντιθέσεως του 4024/2011 και των προβαλλομένων πράξεων στο Σύνταγμα και στο Κοινοτικό Δίκαιο και, επομένως, δεν δικαιολογείται η χορήγηση αναστολής.
 Πηγή naftemporiki

1 Comment

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.