Εργασιακός μεσαίωνας: Ασυδοσία εργοδοτών, απολύσεις χωρίς αποζημιώσεις και αδήλωτη εργασία

Σε πλήρη αποσύνθεση έχει περιέλθει η αγορά εργασίας, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για το πρώτο εξάμηνο του 2012, με έναν στους τρεις εργαζομένους να δουλεύει ανασφάλιστος και το 9,3% των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα να λαμβάνουν μειωμένους μισθούς κατά 23,7% μέσω της υπογραφής είτε ατομικών είτε επιχειρησιακών συμβάσεων.

Μη καταβολές των αποδοχών, απασχόληση-«λάστιχο», απολύσεις χωρίς αποζημιώσεις, οφειλές αποδοχών αδείας και επιδομάτων αδείας, παραβίαση ωραρίου, απασχόληση σε ημέρα ανάπαυσης (ρεπό), μη χορήγηση αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων στους εργαζομένους και υπογραφή εξοφλητικών αποδείξεων με καταβολή ωστόσο μικρότερου μισθού είναι μερικά ακόμα από τα ευρήματα της έκθεσης των Επιθεωρητών Εργασίας, οι οποίοι στο διάστημα αυτό διενήργησαν περίπου 29.790 ελέγχους.

 Τα μαχαίρια

Οι μεγαλύτερες μειώσεις μισθών πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές της Ηπείρου (29,73%), της Θεσσαλίας (27,9%) και της Κρήτης (26%), ενώ από τις 14 Φεβρουαρίου έως σήμερα έχουν υπογραφεί επιχειρησιακές συμβάσεις σε 496 επιχειρήσεις, που απασχολούν 57.614 εργαζόμενους, με μειώσεις αμοιβών 24,6% κατά μέσο όρο.

Επικίνδυνες διαστάσεις λαμβάνει και η «μαύρη» εργασία, καθώς σε σύνολο 29.560 εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι, οι 10.603 ήταν ανασφάλιστοι. Ειδικότερα, ανά κλάδο από το 49,5% των ελέγχων που έγιναν σε επιχειρήσεις εστίασης το 58,2% των εργαζομένων βρέθηκε ανασφάλιστο, από το 17,4% των λιανικών επιχειρήσεων το 8,7% εργάζεται χωρίς ασφάλεια, ενώ στις βιοτεχνίες η «μαύρη εργασία» φθάνει το 11%.

Τα κλιμάκια του ΣΕΠΕ επέβαλαν συνολικά πρόστιμα 5,647 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία και χωρίς να περιλαμβάνονται πρόστιμα για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

 Οι μετατροπές

Την ίδια ώρα, 44.122 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μετατράπηκαν σε άλλες «ελαστικές» συμβάσεις εργασίας, φαινόμενο που κατέγραψε αύξηση της τάξεως του 45,3% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αντίστοιχα, ένα χρόνο πριν (πρώτο εξάμηνο του 2011) 30.366 συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης μετατράπηκαν σε άλλες μορφές ευέλικτων συμβάσεων εργασίας, αριθμός αυξημένος κατά 226% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2010.

Συγκεκριμένα, η αλλαγή των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2012 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια αυξήθηκε κατά 49,93%, σε εκ περιτροπής κατόπιν συμφωνίας με τους εργαζομένους κατά 14,66% και σε εκ περιτροπής με μονομερή απόφαση του εργοδότη κατά 117,9%!

 Οι νέες προσλήψεις

Οσον αφορά τις νέες προσλήψεις, πλέον μόλις το 56,1% αφορά συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης έναντι 66,9% το 2010 και 59,7% το 2011, ενώ ήκμασαν οι ελαστικές μορφές εργασίας (43,9%) με τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης να αποτελούν το 34,9% έναντι 26,5% το 2010 και 32% το 2011. Αντίθετα, οι συμφωνίες για εκ περιτροπής εργασία αποτελούν το 9%. Πιο αναλυτικά, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου στη σύναψη νέων συμβάσεων οποιασδήποτε μορφής προχώρησαν 12,79% λιγότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το 2011. Επιπλέον, όπως συνάγεται από τα στοιχεία του ΣΕΠΕ οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης κατέγραψαν πτώση κατά 16,2%, οι εκ περιτροπής μόλις κατά 1,89%, ενώ μειωμένο κατά 2,86% ήταν και το ποσοστό των συμβάσεων μερικής απασχόλησης.

Μετατροπή συμβάσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης σε:

 

 

2009

 

2010

 

2011

Α’ 6μηνο.

2012

Aριθμός

1. Συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης

12.219

18.713

(53,1%)

32.420

(73,2%)

24.750

2. Συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας ύστερα από συμφωνία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων

4.146

6.527

(57,4%)

19.128

(193%)

12.022

3. Συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας ύστερα από μονομερή απόφαση των εργοδοτών

612

1.013

(65,5%)

7.414

(631,8%)

7.350

Συνολικός αριθμός μετατροπών συμβάσεων σε ευέλικτες μορφές εργασίας (2009+2010+2011+α’ εξ. 2012)

16.977

26.253

(54,6%)

58.962

(124,5%)

44.122

Είδη νέων συμβάσεων εργασίας για νέες προσλήψεις

 

 

2009

2010 2011 Α’ 6μηνο     2012 

 

 

Aριθμός

1. Συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης

746.911

586.281

(-21,5%)

460.706

(-21,42%)

176.549

2. Συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης

157.738

228.994

(45,2%)

233.558

(1,99%)

109.885

3. Συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας

40.489

60.677

(49,9%)

68.300

(12,56%)

28.161

Σύνολο νέων συμβάσεων

945.138

875.952

(-7,3%)

762.564

(-12,94%)

314.595

 

(Από τον “Ελεύθερο Τύπο”)

πηγη