Σε εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας επιμένει ο Άσμουσεν

Σε περαιτέρω εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας εκ μέρους των κρατών μελών της Ευρωζώνης προς μια νέα, ενιαία Ευρωπαϊκή Αρχή, αλλά και σε αυστηροποίηση των ελέγχων και των κυρώσεων από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς προς τις χώρες που «δείχνουν μεγαλύτερη βραδύτητα στην αντιμετώπιση των οικονομικών τους προβλημάτων και με τον τρόπο αυτό θέτουν σε κίνδυνο και τις οικονομίες των άλλων χωρών», επιμένει ο κύριος Γιεργκ Άσμουσεν, μέλος του Δ.Σ της ΕΚΤ.

Συγκεκριμένα τόνισε ότι ο μόνος δρόμος ώστε να οδηγηθούν οι χώρες της ευρωζώνης σε μια στενότερη οικονομική ένωση, είναι «η μεταφορά περισσότερων αρμοδιοτήτων στα όργανα της Ε.Ε». Τονίζοντας πως αυτό σημαίνει ότι «θα δοθεί στην ευρωζώνη η εξουσία να αποτρέπει και να διορθώνει τις μη βιώσιμες πολιτικές σε κάθε κράτος μέλος»!

Μιλώντας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες ο κ. Άσμουσεν ξεκαθάρισε πως κάτι τέτοιο «προϋποθέτει ότι μια ευρωπαϊκή αρχή θα έχει την αρμοδιότητα να θέτει όρια στη δυνατότητα των κρατών μελών να εκδίδουν χρέος και θα έχει δικαίωμα παρέμβασης στους εθνικούς προϋπολογισμούς»! Διευκρινίζοντας πως οι αρμοδιότητες της ευρωπαϊκής αρχής θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και του σημείου «να αναγκάζει τα κράτη μέλη να διορθώνουν τις πολιτικές τους, είτε στον χρηματοοικονομικό, στον διαρθρωτικό, είτε στον δημοσιονομικό τομέα».

Αναφερόμενος ιδιαίτερα στο θέμα των «προβληματικών» ευρωπαϊκών οικονομιών υποστήριξε ότι η ΕΕ και οι θεσμοί της «πρέπει να γίνουν αυστηρότεροι για τις χώρες που δείχνουν μεγαλύτερη βραδύτητα στην αντιμετώπιση των οικονομικών τους προβλημάτων και με τον τρόπο αυτό θέτουν σε κίνδυνο και τις οικονομίες των άλλων χωρών».

Τέλος, τόνισε ότι η ΕΚΤ είναι πλέον έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο ενός «επόπτη του τραπεζικού τομέα της ευρωζώνης».

πηγη