Ε.Ε:»Η διαφθορά στο Δημόσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Στο μικροσκόπιο του Ευρωκοινοβουλίου
η διαφθορά στο Δημόσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Θόδωρος Σκυλακάκης, της Ομάδας της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, ορίστηκε εισηγητής για την ειδική έκθεση για τη διαφθορά στον Δημόσιο Τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως τακτικό μέλος της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.Η απόφαση ανακοινώθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής, μετά από πρόταση της Ομάδας της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη.
Πρόκειται για μια έκθεση που θα αναλύσει και θα αξιολογήσει τα είδη και την έκταση της διαφθοράς στον Δημόσιο Τομέα των χωρών-μελών ΕΕ, την κοινωνική ανοχή, τις επιπτώσεις της για την Ένωση και τα κράτη μέλη και θα εισηγηθεί κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και τους τρόπους αντιμετώπισής της.
Αντίστοιχες εκθέσεις για άλλους τομείς που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συνταχθούν και από άλλους ευρωβουλευτές μέλη της Επιτροπής. Οι εκθέσεις αυτές, δέκα (10) συνολικά θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική-συνολική έκθεση της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση του Οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

πηγη

1 Comment

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.