ANOIXTH ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ Ι.ΚΑΖΑΖΗ ΚΑΙ Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ

Μετά την :»διαδικτυακή «θύελλα», δεδομένης και της εθνικιστικής υπερβολής που ακολουθεί αντίστοιχα θέματα τις τελευταίες ημέρες, καθώς πολλοί ανήρτησαν σχόλια περί νόθευσης της ελληνικής γλώσσας με τη χρήση ανεπίτρεπτων νεωτερισμών» …όπως γράφει η… έγκριτη εφημερίδα»Το Βήμα», προέβει σε δηλώσεις ο πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας κος Ι. Καζάζης, ώστε να μας καθησυχάσει. Δήλωσε: «Κανένα γράμμα δεν αφαιρείται ούτε παραλείπεται στο διδασκόμενο σχολικό εγχειρίδιο »Νέα Ελληνική Γραμματική της Ε΄και ΣΤ΄ Δημοτικού» το οποίο χρησιμοποιείται από το 2010-11» 
και συνεχίσε επισημαίνοντας:
Πρώτον, «τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, τα οποία χρησιμοποιούμε στον γραπτό λόγο είναι εικοσιτέσσερα (24). Επομένως κανένα γράμμα δεν αφαιρείται ούτε παραλείπεται στο διδασκόμενο σχολικό εγχειρίδιο».

Δεύτερον, «Οι φθόγγοι (ή ήχοι) που χρησιμοποιούνται στον προφορικό λόγο διακρίνονται σε φωνήεντα και σύμφωνα. Όπως διδάσκει ομόφωνα η επιστήμη της γλωσσολογίας (από τη μεγάλη ή «κρατική» Γραμματική Τριανταφυλλίδη του 1940 ως εκείνη των Κλαίρη -Μπαμπινιώτη του 2011), τα φωνήεντα, δηλαδή οι φωνηεντικοί φθόγγοι, είναι πέντε (5) (a, e, i, o, u), ενώ τα γράμματα, δηλαδή η γραπτή απόδοσή τους, είναι δώδεκα (12): επτά μονά γράμματα (α, ε, ι, η, υ, ο, ω) και πέντε διγράμματα: τα ει, οι, υι (για τη γραπτή απόδοση του φθόγγου /i/), το αι (για την απόδοση του /e/), και το ου (για τη γραπτή απόδοση του /u/)».

Τρίτον, «σε πολύ παλαιότερες -προεπιστημονικές– σχολικές γραμματικές συγχέονταν οι φθόγγοι (ό,τι προφέρουμε) με τα γράμματα (ό,τι γράφουμε). Αντίθετα, στην εν χρήσει σχολική «Νέα Ελληνική Γραμματική της Ε” και ΣΤ” Δημοτικού», και η επιστημονική διάκριση ακουόμενων ήχων και γραφόμενων συμβόλων παρουσιάζεται με απλότητα και ακρίβεια, και η άσκηση των μαθητών στην ορθή γραφή είναι συστηματική και αναλυτική μέσα από σαφείς και κατάλληλες ασκήσεις.
Εδώ και η παραδοσιακή ιστορική ορθογραφία τηρείται (αυτή που επιβάλλει την ποιοτική και την αριθμητική διάκριση “φθόγγων” και “γραμμάτων’) και η επιστημονική αλήθεια εκφράζεται στο ακέραιο
».

Τέταρτον, «η επιστημονική ορθότητα αποτελεί τη μόνη βάση τόσο για την ορθή εκπαίδευση των Ελλήνων μαθητών, όσο και για την προάσπιση της Ελληνικής Γλώσσας.»
Υπενθυμίζουμε ότι ο κος Καζάζης διορίστηκε από την κα Διαμαντοπούλου…(Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κας Αννας Διαμαντοπούλου συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο έχει ως ακολούθως:
1. Ιωάννης Καζάζης, Καθηγητής του Τμ. Φιλολογίας του Πανεπιστημίου ΑΠΘ [ως Πρόεδρος], με αναπληρωτή τον Δημήτριο Κουτσογιάννη, Επίκουρο Καθηγητή Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ
….) http://www.ggae.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=1007&cnode=22
Στις 13 Ιουλίου ακολούθησε παρέμβαση του κου Μπαμπινιώτη. Ο καθηγητής γλωσσολογίας και πρώην υπουργός Παιδείας κ. Γ. Μπαμπινιώτης δήλωσε τα εξής:
«Πληροφορούμαι ότι έχει εγερθεί ζήτημα για το πόσα είναι τα φωνήεντα τής γλώσσας μας! Πέντε (5), όπως γράφει η νέα σχολική γραμματική (και η γραμματική Τριανταφυλλίδη ήδη από το 1940! και η δική μας επιστημονική γραμματική Κλαίρη -Μπαμπινιώτη 2011), ή επτά (7), όπως μαθαίναμε στις παλαιότερες σχολικές γραμματικές;
Επιστημονική γλωσσολογική απάντηση: τα φωνήεντα ως φθόγγοι είναι πέντε (a, e, o, i, u). Τα γράμματα με τα οποία τα γράφουμε είναι επτά (α, ε, ι, η, υ, ο, ω) ή, ακριβέστερα, δώδεκα (12), αν προσθέσουμε τα διγράμματα ει, οι, υι (που χρησιμοποιούμε επίσης για τη γραπτή απόδοση τού φθόγγου i), το αι (για την απόδοση τού e) και το ου (για την απόδοση τού u).

Ήτοι:
φθόγγος a = γράμμα α
φθόγγος e = γράμμα ε και δίγραμμα αι (επαινώ)
φθόγγος o = γράμματα ο και ω (χώρος)
φθόγγος i = γράμματα ι, η, υ (κυρία, τύπος) και διγράμματα ει, οι, υι (ειρηνικοί, υιός)
φθόγγος u = δίγραμμα ου (πού)

Στην παλαιότερη σχολική γραμματική -προτού αναπτυχθεί η φωνητική και η φωνολογία στην επιστήμη τής γλωσσολογίας- συγχέονταν οι φθόγγοι (οι ήχοι που προφέρουμε στη γλώσσα μας) με τα γράμματα (με τους τρόπους που παριστάνουμε στη γραφή μας τους ήχους, δηλ. τους φθόγγους).

Στη γλώσσα μας προφέρουμε πέντε (5) φωνηεντικούς φθόγγους, πέντε (5) φωνήεντα, αλλά έχουμε περισσότερα γράμματα, επτά μονογράμματα (7) και 5 διγράμματα για να δηλώνουμε στη γραφή των λέξεων τα 5 φωνήεντα: για τον φθόγγο /i/ (τον αποδίδω φωνητικώς) που προφέρουμε λ.χ. στη λέξη πύλη (για λόγους που συνδέονται με την ετυμολογία και την ιστορική ορθογραφία τής λέξης) χρησιμοποιούμε στη γραπτή απόδοση τής λέξης τα γράμματα υ και η. Για τον φθόγγο /i/ που προφέρουμε στη λέξη θείοι χρησιμοποιούμε τα διγράμματα ει και οι» και κατέληξε: «Προσοχή! Είναι κρίμα -αν όχι ντροπή- να ξαναγυρίσουμε σήμερα στον 21ο αιώνα στα λάθη, δηλαδή στη σύγχυση φθόγγων και γραμμάτων ή, αλλιώς, στη σύγχυση προφοράς και γραφής, που γίνονταν στις παλαιότερες γραμματικές. Έχουμε τόσα άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε»
ANOIXTH ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ Ι.ΚΑΖΑΖΗ ΚΑΙ Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ:
Εμείς κύριοι γνωρίζουμε την διαφορά Φθόγγων-Γραμμάτων.
Φθόγγοι= οι ήχοι που βγαίνου από το στόμα.
Γράμματα= τα γραπτά σύμβολα που παριστάνουν τους φθόγγους.
Η διάκριση αυτή υπάρχει στο εν λόγω βιβλίο της Ε’ και Στ’ Δημοτικού;
Τα παιδιά του Δημοτικού, οι τελικοί αποδέκτες αυτού του βιβλίου,κύριοι, δεν έχουν τίποτα αυτονόητο σε αυτή την ηλικία και γι’αυτόν το λόγο τα βιβλία πρέπει να είναι σαφέστατα!
Οι θέσεις σας και το κύρος σας σας υποχρεώνουν να είστε πολύ υπεύθυνοι όσον αφορά το περιεχόμενο των βιβλίων.
Που είδε ο κύριος Καζάζης την «επιστημονική διάκριση ακουομένων και γραφομένων συμβόλων» στο βιβλίο;

Γιατί λείπουν από τους «Φθόγγους-Σύμφωνα» οι: «ξ, ψ, τσ, τζ»;
Οι φθόγγοι-σύμφωνα:»μπ, ντ, γκ» έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα;
Οι «ξ, ψ, τσ, τζ» δεν είναι φθόγγοι;
Με ποιό σκεπτικό παραλείφθησαν οι: «ξ, ψ, τσ, τζ» και προτιμήθηκαν οι:»μπ, ντ, γκ»;
Οφείλεται σε επιστημονικούς λόγους;…

Μας ενδιαφέρει η επιστημονική τεκμηρίωση σας στο συγκεκριμένο ερώτημα.
Επίσης σας ερωτούμε: που βλέπετε στο βιβλίο σαφή διάκριση:» φθόγγων-φωνηέντων» και «γραμμάτων-φωνηέντων» καθώς και «φθόγγων-συμφώνων» και «γραμμάτων-συμφώνων»;
Οι συγγραφείς του βιβλίου αναφέρουν τους «φθόγγους φωνήεντα» και τους περισσότερους από τους «φθόγγους σύμφωνα» (όχι όλους). Εφόσον ο γραπτός λόγος δεν έχει καταργηθεί, οι συγγραφείς του βιβλίου είναι υποχρεωμένοι να αναφερθούν και στα γραπτά σύμβολα φωνήεντα και σύμφωνα.
Εμείς δεν είπαμε ότι καταργήθηκαν τα γράμματα: «η, υ, ω, ξ, ψ» από το αλφάβητο, όπως μας εξηγήσατε στις ανακοινώσεις σας, αφού το αλφάβητο που παρουσιάζει το βιβλίο έχει όλα τα


Αυτό που θέλουμε να μας απαντήσετε όμως είναι:

που βρίσκονται στο βιβλίο τα:»γράμματα-φωνήεντα» και τα «γράμματα-σύμφωνα»;
Οι μαθητές των 11 και 12 χρόνων που θα κατατάξουν τα γράμματα «η, υ, ω,ξ, ψ, και τα δίψηφα «τσ» και «τζ»;  Στα φωνήεντα ή στα σύμφωνα; Πού θα ανατρέξουν να λύσουν την απορία τους;

Το θεωρείτε αυτονόητο ότι όλοι οι μαθητές του Δημοτικού, ηλικίας 11 και 12 ετών, κατέχουν τους κανόνες της Γραμματικής και η διάκριση φθόγγων και γραμμάτων τούς είναι έμφυτη; (Βλ. εισήγηση Φιλιππάκη-Warburton)
Αν ένα βιβλίο, ειδικά σχολικό, έχει ελλείψεις και παραλείψεις είναι κακό και πρέπει να αποσύρεται, ή να διορθώνεται.

Οι ελλείψεις και οι παραλείψεις (στην συγκεκριμένη περίπτωση η μη διάκρισηΦθόγγων: φωνηέντων και συμφώνων και Γραμμάτων: φωνηέντων και συμφώνων) δημιουργούν σύγχυση.
Η σύγχυση κάθε άλλο παρά σκοπός σχολικού εγχειριδίου πρέπει να είναι.
Είναι άξιον απορίας πώς εσείς, που κατέχετε, αυτές τις νευραλγικές θέσεις (όπως και άλλοι) στον τομέα της Παιδείας, δεν εννοείτε ότι δεν μιλάμε για το αλφάβητο, αλλά για τη μη διάκριση φθόγγων και γραμμάτων όσον αφορά τα φωνήεντα και τα σύμφωνα και την παράλειψη ορισμένων φθόγγων (των ξ, ψ, τσ, τζ) στο βιβλίο.

Η σύγχυση κάθε άλλο παρά σκοπός σχολικού εγχειριδίου πρέπει να είναι.
Είναι άξιον απορίας πώς εσείς, που κατέχετε, αυτές τις νευραλγικές θέσεις (όπως και άλλοι) στον τομέα της Παιδείας, δεν εννοείτε ότι δεν μιλάμε για το αλφάβητο, αλλά για τη μη διάκριση φθόγγων και γραμμάτων όσον αφορά τα φωνήεντα και τα σύμφωνα και την παράλειψη ορισμένων φθόγγων (των ξ, ψ, τσ, τζ) στο βιβλίο.

Κλείνουμε λέγοντας ότι εφόσον είστε υπέρμαχοι της σαφήνειας, πρέπει να φροντίσετε να αποκατασταθεί η σαφήνεια, δηλαδή η διάκριση φθόγγων, (όλων των φθόγγων)και γραμμάτων.«η επιστημονική ορθότητα αποτελεί τη μόνη βάση τόσο για την ορθή εκπαίδευση των Ελλήνων μαθητών, όσο και για την προάσπιση της Ελληνικής Γλώσσας.»Ι. Καζάζης

«Στην παλαιότερη σχολική γραμματική -προτού αναπτυχθεί η φωνητική και η φωνολογία στην επιστήμη τής γλωσσολογίας- συγχέονταν οι φθόγγοι (οι ήχοι που προφέρουμε στη γλώσσα μας) με τα γράμματα (με τους τρόπους που παριστάνουμε στη γραφή μας τους ήχους, δηλ. τους φθόγγους)……«Προσοχή! Είναι κρίμα -αν όχι ντροπή- να ξαναγυρίσουμε σήμερα στον 21ο αιώνα στα λάθη, δηλαδή στη σύγχυση φθόγγων και γραμμάτων ή, αλλιώς, στη σύγχυση προφοράς και γραφής, που γίνονταν στις παλαιότερες γραμματικές. Έχουμε τόσα άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε»Γ. Μπαμπινιώτης

Αυτό λέμε και εμείς. Πρέπει να αποφευχθεί η σύγχυση των μαθητών.

Αναμένουμε τις θέσεις σας. 

γράμματα.

πηγη

1 Comment

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.