Οι αλλαγές στη βουλή από το Μεϊμαράκη

Περικοπές στη χαρτική ύλη, την κατάργηση του γυμναστηρίου αλλά και την εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, θα επιδιώξειει ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης ως πρόεδρος της βουλής. Αναφορικά με τις λειτουργικές αλλαγές της Βουλής, θα θέσει προς διαβούλευση θέμα τη Σύσταση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την παρακολούθηση της υλοποίησης των νομοσχεδίων, που ψηφίζονται από τη Βουλή. Το έργο της Επιτροπής θα είναι ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των νόμων και η έκδοση σχετικού πορίσματος ανά δίμηνο. Στην Επιτροπή, θα δοθεί αρμοδιότητα να ζητεί από τους υπουργούς εξηγήσεις, εφόσον δεν εφαρμόζονται οι νόμοι.

Προς διαβούλευση θα τεθεί επίσης η επαναφορά του κτιρίου της παλαιάς Βουλής- το οποίο ανήκει στο υπουργείο Πολιτισμού- στη δικαιοδοσία της Βουλής αλλά και συγχώνευση με το Ίδρυμα της Βουλής, υπό ενιαία διοίκηση, αλλά και η μεταφορά του κοινοβουλευτικού ελέγχου στις Επιτροπές (αναφορές και ερωτήσεις), με συμμετοχή του αρμόδιου υπουργού και δυνατότητα παρέμβασης και σε άλλους βουλευτές, πλην του ερωτώντος.

Τέλος, θα προταθεί και η καθιέρωση απογευματινών συνεδριάσεων στην Ολομέλεια, τη Δευτέρα, την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή, η συνεδρίαση της Ολομέλειας προτείνεται να είναι το πρωί..

πηγη