Παρέμβαση Συνηγόρου του Πολίτη: «Οι πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν άλλους φόρους»!

Μεγάλες ενστάσεις έχει ο Συνήγορος του Πολίτη στις έκτακτες εισφορές που επιβλήθηκαν την εποχή των Μνημονίων επί δικαίων και αδίκων. Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση του ο Συνήγορος του Πολίτη το ύψος του φόρου που πληρώνει ο καθένας πρέπει να ανταποκρίνεται στις οικονομικές του δυνατότητες ενώ συμπληρώνει ότι κάποια από τα έκτακτα μέτρα που επιβλήθηκαν πλήττουν δυσανάλογα ευπαθείς ομάδες. Υπενθυμίζει ότι η αρχή της αναλογικότητας είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και προσθέτει ότι οι διαδοχικές φορολογικές επιβαρύνσεις δεν πρέπει να θίγουν τον πυρήνα του δικαιώματος των πολιτών στην ιδιοκτησία και την επιχειρηματικότητα.
«Τα φορολογικά βάρη πρέπει να κατανέμονται στους έλληνες πολίτες ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις.
Η κατανομή δηλαδή του φορολογικού βάρους θα πρέπει να γίνεται όχι με οριζόντια μέτρα, δηλαδή όχι σύμφωνα με την έννοια της αριθμητικής ισότητας, αλλά με την έννοια της ισότητας στη φορολογική προσπάθεια», αναφέρει ο Συνήγορος στην επιστολή του.
Επικαλείται επίσης αναφορές πολιτών από τις οποίες προκύπτει ότι έκτακτα φορολογικά μέτρα, όπως η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων, η έκτακτη εισφορά αντικειμενικών δαπανών και το τέλος επιτηδεύματος, πλήττουν ιδιαίτερα τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Πλήθος νοικοκυριών είναι υπερχρεωμένα (αποπληρώνουν ένα καταναλωτικό και ένα στεγαστικό δάνειο) εν μέσω συνεχόμενης μείωσης διαθέσιμου εισοδήματος (μείωση αποδοχών – κύκλου εργασιών και αύξηση έμμεσων φόρων).

Στην επιστολή τονίζεται επίσης: «Οι πολίτες αδυνατούν να συνεισφέρουν περαιτέρω στα φορολογικά βάρη» τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη και συμπληρώνει: «Ορισμένοι μάλιστα αντιμετωπίζουν και πρόβλημα βιοπορισμού. Έτσι το ύψος των έκτακτων φόρων εμφανίζεται, τις περισσότερες φορές δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των φορολογουμένων, οι οποίοι ενδέχεται να εκποιήσουν ιδιοκτησία ή να λάβουν πρόσθετα δάνεια, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση δε μη συμμόρφωσης υπάρχει κίνδυνος επιβολής μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως η κατάσχεση ακίνητης περιουσίας τους».

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιμά ότι, την περίοδο της οικονομικής κρίσης που πλήττει άνισα τις διάφορες κοινωνικές ομάδες, έχει σημασία η εξέταση των μέτρων αυτών υπό το πρίσμα της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της αναλογικότητας. Ενδεικτικά αναφέρει ότι σε άλλες έννομες τάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κριθεί ότι η φορολόγηση του εισοδήματος σε ποσοστό άνω του 50% αυτού, προσδίδει στο φόρο απαγορευμένο δημευτικό χαρακτήρα.
Εκτιμά στη συνέχεια ότι από τη διαδοχική φορολογική επιβάρυνση, τόσο σε επίπεδο άμεσης φορολογίας (φόρος εισοδήματος, έκτακτες εισφορές και τέλη, φορολογία ακινήτων) όσο και σε επίπεδο έμμεσης φορολογίας (ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης πετρελαιοειδών, καπνών κ.λπ.) δεν πρέπει να θιγεί ο πυρήνας δικαιωμάτων των πολιτών, όπως της ιδιοκτησίας και της επιχειρηματικότητας.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr