Τα 10 δισ. της Κύπρου ταράζουν την Ευρώπη

Η τρόικα ανεβάζει το κόστος της ανακεφαλαιοποίησης των κυπριακών τραπεζών στα δέκα δις. ευρώ, προκαλώντας σοκ στις χρηματοπιστωτικές αρχές και στους οικονομικούς κύκλους της Κύπρου, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύονται σήμερα στον Κυπριακό τύπο.

Τα 10 δισ. ευρώ αντιστοιχούν περίπου στο 58% του κυπριακού ΑΕΠ. Οι αρχικές εκτιμήσεις των Κυπριακών αρχών ήταν ότι το κόστος κυμαινόταν γύρω στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η εφημερίδα «Φιλελεύθερος» γράφει ότι οι αρχικές εκτιμήσεις του κλιμακίου του Διεθνούς νομισματικού Ταμείου που είχε φθάσει στην Κύπρο νωρίτερα από τα ευρωπαϊκά κλιμάκια είναι, ύστερα από εξέταση των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, πως το συνολικό ποσό που θα χρειασθεί το τραπεζικό σύστημα ανέρχεται στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό ξεπερνά και τους υπολογισμούς του οίκου Fitch, ο οποίος, υποβαθμίζοντας την κυπριακή οικονομία στην κατηγορία των «σκουπιδιών», είχε αναφέρει ότι ο κόστος ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών θα έφθανε στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αύξηση του υπολογιζόμενου κόστους ανακεφαλαιοποίησης οφείλεται στην αλλαγή μεθοδολογίας υπολογισμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Το κλιμάκιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, με τη νέα μεθοδολογία που εφαρμόζει, περιλαμβάνει στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εκείνα που παρουσιάζουν καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, ανεξάρτητα από τις εξασφαλίσεις, καθώς και εκείνα για τα οποία έχει γίνει αλλαγή του χρόνου αποπληρωμής.

πηγη