Όλοι καλοδεχούμενοι στη γαλάζια στάνη

Φωτογραφία αρχείου

Σαν τον… ΣΥΡΙΖΑ – κόμμα με πολ­λέςσυνιστώσες δηλαδή – κο­ντεύει να γίνει η Ν.Δ., αφού κα­θημερινά πλέον πολιτευτές από όλα τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας μετακομίζουν στο πολυτελέστατο κτή­ριο της Συγγρού.
Μετά την Ντόρα Μπακογιάννη και τους πρώην βουλευτές του ΛΑΟΣ, στε­λέχη από τους Ανεξάρτητους  Έλληνες αλλά καιακροδεξιοί εντάχθηκαν στη Ν.Δ. προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της επέλασης των… κομμου­νιστών. Όπως φαίνεται, και μόνο το… όνομα του Αλέξη Τσίπρα κατάφερε αυ­τό που για χρόνια προσπαθούσαν άλ­λοι. Τη συσπείρωση όλων των τάσεων της Δεξιάς, από την Κεντροδεξιά μέχρι τη φασίζουσα και φασιστική Δεξιά.Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αντώνης Σαμαράς, σε όλες τις τοποθετήσεις του, μιλά για τη δημιουργία ενός πα­τριωτικού μετώπου που στόχο θα έχει να σώσει τη χώρα και, κάνοντας έναν λογικό ακροβατισμό, βάζει το δίλημμα ανάμεσα «σε εκείνους που εκπροσω­πούν την εμμονή στο παλαιό και εκεί­νους που εκπροσωπούν το καινούργιο»! Προφανώς ο πρόεδρος της Ν.Δ. περιλαμβάνει και τον εαυτό του και τα γνωστά σε όλους στελέχη της Ν.Δ. όταν μιλά για το καινούργιο…

Μετά την προσχώρηση πάντως της Μπακογιάννη, τα στελέχη της Συγγρού αλλά και ο ίδιος ο Σαμαράς τοποθε­τήθηκαν στο πολιτικό σκηνικό με άλ­λο αέρα: με την αυτοπεποίθησημιας ενέργεια που – επιτέλους… – φέρνει κάποια στοιχειώδη αποτελέσματα. Πά­ντως είναι πολλοί στη Ν.Δ. αυτοί που δεν υιοθετούν τον ενθουσιασμό του, αφού οι εκφραστές της δεξιάς πτέρυ­γας ακόμη και σήμερα ακούνε το όνο­μα της Ντόρας και… τρέχουν.

Ντέρμπι έως το τέλος

Την εβδομάδα που πέρασε πάντως οι «γαλάζιοι» της Συγγρού μελέτησαν με κάθε επιμέλεια τις νέες δημοσκο­πήσεις, αφού τα συμπεράσματά τους θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα στην προεκλογική πορεία της Ν.Δ.

Κατ’ αρχάς οι συνεργάτες του Σαμα­ρά κατέληξαν ότι αυτή η εκλογική αντι­παράθεση τους συμφέρει να εμφανί­ζεται ως ντέρμπι ανάμεσα στο κόμμα τους και τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι την τελευ­ταία στιγμή. Η όποια αύξηση των ποσοστών της Ν.Δ., συνοδευόμενη από τον αέρα τηςνίκης, θα λειτουργούσε ανασταλτικά την τελευταία στιγμή για τους ψηφοφόρους, αφού ακόμη και οι πιο τρομοκρατημένοι – από τα σενά­ρια χρεοκοπίας – αντιδρούν στην ιδέα της πρωτιάς της Ν.Δ.

Ταυτόχρονα, έχουν αποφασίσει να εκμεταλλευτούν τις αντικρουόμενες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά τα οι­κονομικά και κοινωνικά θέματα, ενώ θα προσπαθήσουν να δυσκολέψουν τα στελέχη της Αριστεράς στα θέματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερι­κήπολιτική, την άμυνα και τη λαθρο­μετανάστευση.

Το δεύτερο συμπέρασμα σχετίζεται με τα αλλά κόμματα. Οι συνεργάτες του Σαμαρά δεν έκρυβαν τον προβλη­ματισμό τους για το εάν ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ θα καταφέρουν μέχρι το τέλος να συγκρατήσουν τις δυνάμεις τους. Εάν κάτι τέτοιο δεν συμβεί, τότε η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σχεδόν βέβαιη, υπο­στηρίζουν τα στελέχη της Συγγρού.

Παρά τη συνεχή τρομοκράτηση της ελληνικής κοινωνίας από τα μηνύματα

των ξένων παραγόντων για το οικονομικό μέλλον της χώρας, τα στελέχη της Ν.Δ. ισχυρίζονται ότι ακόμη δεν έχει γίνει κατανοητό στους ψηφοφόρους το τι θα συμβεί στην Ελλάδα στην πε­ρίπτωση που βγει πρώτο κόμμα ο ΣΥ­ΡΙΖΑ. Θεωρούν ότι θα πρέπει να ανα­λυθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι συνέπειες στην οικονομία ακόμα και με πρακτικά παραδείγματα, αφού οι Ευρωπαίοι έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου.

Το ερώτημα

«Ο κόσμος θα πρέπει να κατανοή­σει»  – έλεγε στο «Π» στέλεχος της Ν.Δ. – «ότι την επομένη της νίκης του Τσί­πρα θα σταματήσει και η χρηματοδό­τηση από τους Ευρωπαίους, αφού του έχουν διαμηνύσει με τον πιο σαφή τρό­πο ότι επαναδιαπραγμάτευση του μνη­μονίου δεν υπάρχει γι’ αυτούς».

Το ερώτημα βεβαίως είναι γιατί  – υπ’ αυτές τις συνθήκες – η Ν.Δ. συνεχίζει να μιλάει για επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου, πλειοδοτώντας μάλιστα σε φιλολαϊκά  (!) μέτρα. Αλλά αυτό μάλλον δεν είναι σε θέση να το απα­ντήσουν…

Άλλωστε έχουν αποφασίσει να προ­βάλουν τα θέματα στα οποία ο Σαμα­ράς θα ζητήσειεπαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου και τα οποία έχουν να κάνουν με τις περικοπές των συντάξε­ων, τα ειδικά μισθολόγια, τις μειώσεις φόρων ενώ για τις περικοπές τωνδα­πανών ύψους 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ λένε ότι θα ζητήσουν να γίνουν σε τέσσερακαι όχι σε δύο χρόνια.

Ακόμη σκοπεύουν να κάνουν ση­μαία την τελευταία θέση για μετά­θεση των δύσκολων αποφάσεων του Ιουλίου τον Σεπτέμβριο προκειμένου, αμέσως μετά τις εκλογές, ο Σαμαράς να διαπραγματευθεί με την τρόικα τα νέα μέτρα. Λένε μάλιστα ότι έχουν εκ­πονήσει ένα νέο σχέδιο για τα μέτρα του 2013-2014 το οποίο θα πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων αμέσως με­τά τις εκλογές και εφόσον η Ν.Δ. έχει κερδίσει. Με άλλα λόγια, μιλούν για ένα νέο, ηπιότερο μνημόνιο.

Πέρα από τα όσα θα υποσχεθεί ότι θα κάνει, ο Σαμαράς άρχισε – και θα συνεχίσει το αμέσως επόμενο διάστη­μα με μεγαλύτερη ένταση – το άνοιγ­μα προς τα άλλα κόμματα, με συγκε­κριμένη πρόταση για κυβέρνηση συ­νεργασίας. Ποτέ δεν είχε κρύψει άλ­λωστε ότι ήταν στις προθέσεις του να αξιοποιήσει και εξωκοινοβουλευτικά στελέχη αλλά καιτεχνοκράτες από όλους τους πολιτικούς χώρους.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα μά­λιστα επανήλθε πολλές φορές μιλώ­ντας για τις δυνάμεις που θέλουν να σώσουν τον τόπο, να μείνουν στο ευ­ρώ και στην Ευρώπη. Οι αλλεπάλληλες αναφορές του, δε, ανάγκασαν τον Ευ­άγγελο Βενιζέλο να απαντήσει ότι θα συμμετείχε σε μια κυβέρνηση συνερ­γασίας, αλλά όχι με προβεβλημένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Ο πρώην

Στον γενικό σχεδιασμό της αντεπί­θεσης της Ν.Δ. στο… αντάρτικο του ΣΥΡΙΖΑ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος αναμένεται να κάνει δύο παρεμβάσεις μέχρι τις εκλο­γές της 17ης Ιουνίου. Λέγεται δε ότι σε μια από τις συνομιλίες που είχε με τον Σαμαρά και την Μπακογιάννη εξέφρα­σε την άποψη ότι η πρώην υπουργός Εξωτερικών θα έπρεπε να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματός της προ­κειμένου να ενταχθεί στη Ν.Δ., ώστε «να είναι το μήνυμα σαφές και να ανα­κοπεί ο Τσίπρας».

Ο πρώην πρωθυπουργός αντιμετω­πίζει πάντως αρνητικά την παρότρυν­ση συνεργατών του Σαμαρά να βρί­σκεται δίπλα του στις κεντρικές προε­κλογικές συγκεντρώσεις. Αυτό που θα κάνει, εάν χρειαστεί, θα είναι να στεί­λει με μεγαλύτερη σαφήνεια μήνυμα προς τους δεξιούς ψηφοφόρους «ότι η χώρα κινδυνεύει εάν εκλεγεί πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ».

πηγη

1 Comment

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.