Οξύτερο το πρόβλημα ρευστότητας, λόγω χαμηλότερης χρηματοδότησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Συνεχίζει να υποχωρεί η τραπεζική χρηματοδότηση προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις λόγω των επιπτώσεων της κρίσης στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, με αποτέλεσμα να εντείνεται το πρόβλημα της ρευστότητας που υπάρχει στην αγορά.

Πολύ μικρός είναι πλέον ο αριθμός επιχειρήσεων και νοικοκυριών που ζητά και λαμβάνει νέα δάνεια, με το κύριο μέρος των τραπεζικών εργασιών να εστιάζεται εδώ και μήνες στις ρυθμίσεις και αναχρηματοδοτήσεις τραπεζικών δανείων, που προσεγγίζουν πλέον το ένα εκατομμύριο σε αριθμό.

Η τραπεζική χρηματοδότηση προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα της (επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και νοικοκυριά) υποχώρησε περαιτέρω κατά -3,8% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο του 2012, από -3,3% τον Ιανουάριο του 2012, -3,1% τον Δεκέμβριο του 2011, -2,4% τον Νοέμβριο του 2011 και έναντι -0,3% τον Φεβρουάριο του 2011. Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 1,2 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2012, έναντι αρνητικής ροής 407 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2012.

Η εξέλιξη της τραπεζικής χρηματοδότησης στους επόμενους μήνες, σύμφωνα με εκτιμήσεις που αναφέρονται στο τελευταίο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της διεύθυνσης οικονομικών μελετών της Alpha Bank, θα εξαρτηθεί από τον βαθμό βελτίωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και ιδίως από τη μείωση του δημοσιονομικού κινδύνου, καθώς και από τον βαθμό βελτίωσης της εμπιστοσύνης των αποταμιευτών, γεγονότα που θα οδηγούσαν τις τράπεζες σε αναθεώρηση του πιστωτικού κινδύνου και θα τις ωθούσε σε αύξηση της προσφοράς δανείων και θα ενίσχυε τη ζήτηση πιστώσεων.

Η έγκαιρη και εποικοδομητική αναπλήρωση των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών μετά την απομείωσή τους στο πλαίσιο του PSI plus, χωρίς ανεξέλεγκτες διαταραχές στο ιδιοκτησιακό και διαχειριστικό τους καθεστώς και η επιστροφή των καταθέσεων στις τράπεζες μετά την άρση της αβεβαιότητας με την ολοκλήρωση του PSI Plus και γενικότερα του δεύτερου πακέτου χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ελλάδος, μπορεί να δώσει το έναυσμα σταδιακής ομαλοποίησης της λειτουργίας του χρηματοοικονομικού συστήματος της χώρας και της ικανοποιητικής χρηματοδότησης της οικονομίας. Ενίσχυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων αναμένεται και από την αύξηση της εισροής κοινοτικών πόρων μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και τη βελτίωση των προοπτικών για ανάκαμψη των επενδύσεων μέσω της προώθησης των επενδυτικών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στοιχεία για χρηματοδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Μείωση των δανείων προς τα νοικοκυριά σημειώθηκε σε όλη τη διάρκεια του 2011 ως σήμερα ενώ μείωση της ζήτησης δανείων από τις επιχειρήσεις παρατηρείται κυρίως από το δεύτερο εξάμηνο του 2011 έως σήμερα. Από πλευράς προσφοράς τραπεζικών δανείων, η παρατεταμένη ύφεση και η συνεχιζόμενη διαρροή καταθέσεων έως τον Φεβρουάριο 2011 περιορίζει τη χορήγησή τους από τις τράπεζες.

Στον τομέα των επιχειρήσεων, η πτώση της χρηματοδότησης διαμορφώθηκε στο -2,7% τον Φεβρουάριο του 2012, από -1,9% τον Ιανουάριο του 2012, -2% τον Δεκέμβριο του 2011, έναντι +0,9% τον Φεβρουάριο του 2011. Αύξηση της χρηματοδότησης σε ετήσια βάση σημειώθηκε μόνο στον τομέα του Ηλεκτρισμού- Φωταερίου- Ύδρευσης (+8,7%). Αντίθετα, αρνητικός ήταν ο ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης στους υπόλοιπους τομείς, όπως στη Γεωργία (-8,9%), στη Βιομηχανία (-2,6%), το Εμπόριο (-7,4%), τον Τουρισμό (-1,1%), τη Ναυτιλία (-0,4%), τις Κατασκευές (-6,4%) και τις Μεταφορές & Επικοινωνίες (-6%).

Η πτώση του υπολοίπου των δανείων προς τα Νοικοκυριά διευρύνθηκε στο -4,3% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο του 2012 από -4,1% τον Ιανουάριο του 2012, -3,9% τον Δεκέμβριο του 2011 και -1,6% τον Φεβρουάριο του 2011.

Ειδικότερα, η πτώση των υπολοίπων των καταναλωτικών δανείων διαμορφώθηκε στο -6,6% τον Φεβρουάριο του 2012 από -6,3% τον Ιανουάριο του 2012, -6,2% τον Δεκέμβριο του 2011 και -3% τον Φεβρουάριο του 2011. Επίσης, η πτώση των υπολοίπων των στεγαστικών δανείων ήταν στο -3,2% τον Φεβρουάριο του 2012 από -3,1% τον Ιανουάριο του 2012, -2,9% τον Δεκέμβριο του 2011 και -1% τον Ιανουάριο 2011. Η αρνητική ροή των δανείων προς τα νοικοκυριά είναι κυρίως αποτέλεσμα της μεγάλης πτώσης της ζήτησης διαρκών καταναλωτικών αγαθών και ιδιαίτερα της μεγάλης πτώσης της ζήτησης για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων και οικιστικών ακινήτων, δύο τομείς όπου οι αγοραπωλησίες, όπως τονίζουν στελέχη της αγοράς, κυμαίνονται σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα.

Αυξάνονται συνεχώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Ο ρυθμός μείωσης των πιστώσεων προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και τις ατομικές επιχειρήσεις, υποχώρησε στο -7,8% τον Φεβρουάριο του 2012, έναντι του -7,3% τον Ιανουάριο του 2012, -6,6% τον Δεκέμβριο του 2011 και +0,0% τον Φεβρουάριο του 2011.

Προβληματισμό σε επιτελικά τραπεζικά στελέχη δημιουργεί το γεγονός της μεγάλης αύξησης των καταναλωτικών και των στεγαστικών δανείων σε καθυστέρηση ως προς το σύνολο των καταναλωτικών και των στεγαστικών δανείων στο 26,4% και 14% αντίστοιχα τον Σεπτέμβριο του 2011, από 20% και 10,3% αντίστοιχα τον Δεκέμβριο του 10.

Το ποσοστό των δανείων σε καθυστέρηση στα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθε στο 13% τον Σεπτέμβριο του 2011, από 8,8% τον Δεκέμβριο του 2010, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος από την Ενδιάμεση Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική (Μάρτιος 2012), με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ανοδικές τάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 2012.

Η συνεχιζόμενη άνοδος της ανεργίας και οι έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη θα οδηγήσουν σε νέα άνοδο των δανείων που δεν εξυπηρετούνται. Φως στο τούνελ αναμένεται να δώσει η πολυπόθητη εκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, όταν αυτή ξεκινήσει, που θα οδηγήσει σταδιακά στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και γενικότερα στην τόνωση της αγοράς.

http://www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΜΠΕ