Ψίχουλα από χθες στους ανέργους

Ισχύει από χθες η εφαρμογή του μέτρου μείωσης του βασικού επιδόματος ανεργίας, που πλέον διαμορφώνεται στα 360 ευρώ.
Το επίδομα δίδεται πλέον μειωμένο κατά 22%, καθώς το ύψος του συμπαρασύρθηκε από τη μείωση του κατώτατου μισθού κατά το ίδιο ποσοστό.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «από 12.3.2012, το βασικό επίδομα ανεργίας της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν.Δ. 2961/1954, ορίζεται σε ποσοστό 55% του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει, ανεξάρτητα αν ο άνεργος αμειβόταν, ως εργαζόμενος με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο».

Τα νέα ποσά επιδότησης ανεργίας ισχύουν τόσο για τους ήδη επιδοτούμενους ανέργους όσο και για τους νέους δικαιούχους.  Οι παροχές ασφάλισης του ΟΑΕΔ που επηρεάζονται από τη μείωση αυτή είναι οι εξής:
Ειδικό εποχικό βοήθημα (άπαξ ετησίως) – Οικοδόμοι: 678,06 ευρώ.
Ειδικό εποχικό βοήθημα (άπαξ ετησίως) – Σμυριδεργάτη: 916,30 ευρώ.
Ειδικό εποχικό βοήθημα – Δασεργάτες – Ρυτινοσυλλέκτες – Καπνεργάτες -Ναυπη/κή Ζώνη (άπαξη ετησίως) 641,41 ευρώ.
Ειδικό εποχικό βοήθημα – Μουσικοί – Τραγουδιστές – Ηθοποιοί- τουριστικός επισιτισμού (άπαξ ετησίως): 458,15 ευρώ.
Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας (άπαξ ετησίως): 187,20 ευρώ.
Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων (έως τρεις φορές ετησίως): 216,00 ευρώ.
Αποφυλακισμένοι (έως τρεις φορές ετησίως): 216,00 ευρώ.
Ειδικό βοήθημα – επίσχεση εργασίας (έως τρεις φορές ετησίως): 216,00 ευρώ.
Τέλος η Ειδική Παροχή Μητρότητας, που αναπροσαρμόσθηκε από 14-2-2012 και χορηγείται για διάστημα έως 6 μήνες, διαμορφώνεται σε 586,08 ευρώ.

πηγη