ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ(!) Τροπολογία για ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών των κομμάτων προς τις τράπεζες

Με τροπολογία-σκάνδαλο τα κόμματα κουρεύουν τα χρέη τους

ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ. ζητούν ρυθμίσεις για τα δάνειά τους

Ρυθμίσεις για τα υπέρογκα δάνεια που έχουν λάβει τα κόμματα υποθηκεύοντας την κρατική χρηματοδότηση, ζητούν με τροπολογία που κατέθεσαν οι γραμματείς ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.

Συγκεκριμένα, οι κ.κ. Καρχιμάκης και Λικουρέντζος με την τροπολογία που κατέθεσαν ζητούν σε ό, τι αφορά την μελλοντική δανειοδότηση των κομμάτων «να απαγορευτεί στα κόμματα να εκχωρούν για τη διασφάλιση απαιτήσεων ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης», προκειμένου όπως σημειώνουν «τα κόμματα και συνασπισμοί να αναπτύξουν μια υγιή οικονομική διαχείριση και συνακόλουθα να μειώσουν την
εξάρτηση τους από τον δανεισμό από τρίτους.

Σε ό, τι αφορά τα δάνεια που έχουν ήδη λάβει τα κόμματα και έχουν συναφθεί μέχρι 31.12.2011, οι κ.κ. Καρχιμάκης και Λυκουρέντζος προτείνουν για όσα κόμματα χρωστούν πάνω 20 εκ ευρώ, οι ετήσιες δόσεις να ανέρχονται στο 50% της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης που δικαιούνται, ενώ για τα κόμματα που χρωστούν κάτω από 20 εκ ευρώ το αντίστοιχο ποσοστό να ανέρχεται στο 20%. Παράλληλα, προτείνεται για τα ήδη υπάρχοντα δάνεια «αφού διαγραφούν οι τυχόννεξόφλητοι τόκοι, να εξοφληθεί ολοσχερώς σε ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις και με σταθερό επιτόκιο 4%».

ΠΗΓΗ

__________________________________________________________________________________

«Κούρεμα» στα δάνεια εκατομμυρίων ευρώ που έχουν πάρει με εγγύηση τις επιχορηγήσεις του κράτους θέλουν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, με τροπολογία που κατέθεσαν στη Βουλή πριν από λίγη ώρα.
Στην τροπολογία που υπογράφεται από τους γραμματείς των δύο μεγάλων κομμάτων Μιχάλη Καρχιμάκη και Ανδρέα Λυκουρέντζο και η οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την κτηνοτροφία«Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» (!), γίνεται λόγος για τη ρύθμιση των χρεών των δύο μεγάλων κομμάτων που ξεπερνά τα 230 εκ. ευρώ.
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ζητούν να μη μπορούν τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί να χρησιμοποιήσουν πάνω από το 50% της ετήσιας χρηματοδότησης που δικαιούνται για να πάρουν δάνεια, ενώ όσον αφορά τα υπάρχοντα δάνεια ζητούν να υπάρχει σταθερό επιτόκιο 4% και να πληρώνουν τις δόσεις τους σε ετήσια βάση αλλά αφού διαγραφούν οι τόκοι που μέχρι τώρα δεν έχουν πληρωθεί!
Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο του δανείου για το 2011 ζητούν να πάρουν το ποσό αλλά στις τράπεζες να καταβληθούν μόνο οι τόκοι.

Ήδη πολλές είναι οι αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η συγκεκριμένη τροπολογία, με τηνΔημοκρατική Συμμαχία να κάνει λόγο για «σκανδαλώδη-τροπολογία».
_____________________________________________________________________________________

Τροπολογία για ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών των κομμάτων

προς τις τράπεζες

Προτείνεται να διαγραφούν οι ανεξόφλητοι τόκοι και να ισχύει σταθερό επιτόκιο 4%

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για την τακτοποίηση των οφειλών τους (άνω των 244,2 εκ. ευρώ) προς τις τράπεζες, προτείνουν από κοινού ΠαΣοΚ και ΝΔ, σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσαν στο νομοσχέδιο για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που συζητείται στην Βουλή, ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου του ΠαΣοΚ κ. Μ. Καρχιμάκης και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ κ. Αν. Λυκουρέντζος.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας «η προτεινόμενη ρύθμιση παρέχει μια ρεαλιστική προοπτική απεγκλωβισμού και διασφαλίζει ένα ικανοποιητικό επίπεδο οικονομικής αυτάρκειας στα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς».

Ειδικότερα, προτείνεται να απαγορεύεται στα κόμματα να εκχωρούν (στις τράπεζες) για την διασφάλιση των απαιτήσεών τους ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης. Υπενθυμίζεται ότι τα κόμματα εκχωρούσαν ως εγγύηση στις τράπεζες την κρατική επιχορήγηση που τους αναλογούσε, προκειμένου να λαμβάνουν δάνεια με αποτέλεσμα να υπερχρεωθούν. Έτσι οι πιστωτές έκλεισαν τους κρουνούς της δανειοδότησης προς τα κόμματα.

Σημειώνεται ότι η πρόταση που είχαν κάνει προσφάτως στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής οι οικονομικοί διευθυντές των δυο κομμάτων, προέβλεπε «κόμματα που έχουν εκχωρήσει ως εγγύηση την ετήσια χρηματοδότησή  τους στις τράπεζες, να λαμβάνουν το 60% της χρηματοδότησης και  το υπόλοιπο 40% να αποδίδεται στις τράπεζες με επιτόκιο καλής πίστης».

Με την τροπολογία προτείνεται να απαγορεύεται από 1.1.2012 στα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων να εκχωρούν προς εξασφάλιση δανείων ή πιστώσεων, ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησής του συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής ενίσχυσης για ερευνητικού και επιμορφωτικούς σκοπούς.

Μάλιστα, τα δυο κόμματα εισηγούνται η αποπληρωμή του κεφαλαίου των δανείων ή πιστώσεων που έχουν συναφθεί μέχρι 31.12.2011 από πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς με εκχώρηση των μελλοντικών ποσών της κρατικής επιχορήγησης, να διαγραφούν οι τυχόν ανεξόφλητοι τόκοι και ακολούθως να εξοφληθεί η οφειλή ολοσχερώς σε ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις με σταθερό επιτόκιο 4%.

Όπως αναφέρεται, για πολιτικά κόμματα των οποίων οι δανειακές υποχρεώσεις δεν υπερβαίνουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ, οι ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ανέρχονται στο 20% της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης που δικαιούνται, ενώ για πολιτικά κόμματα που οι δανειακές υποχρεώσεις τους υπερβαίνουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ, οι ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ανέρχονται στο 50% της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης.

Όσον αφορά την τέταρτη δόση της κρατικής επιχορήγησης για το 2011 που εκκρεμεί, προτείνουν το κράτος να καταβάλλει στις τράπεζες μόνον τα οφειλόμενα ποσά τόκων μέχρι 31.12.2011 και τα υπόλοιπα ποσά να καταβληθούν στα κόμματα.

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση των κομμάτων για το 2011 ήταν 54 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξημένη κατά 5,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2010 που ήταν 48,8 εκατ. ευρώ. Από αυτά μόνον το ΠαΣοΚ και η ΝΔ λαμβάνουν τα 38,8 εκατ. ευρώ (21,8 εκ. και 17 εκ. ευρώ αντιστοίχως), ενώ το ΚΚΕ 5,2 εκατ. ευρώ, ο ΛΑΟΣ 4,4 εκατ. ευρώ, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,9 εκατ. ευρώ και οι Οικολόγοι Πράσινοι 1,8 εκατ. ευρώ.

ΠΗΓΗ

Αναλυτικά η τροπολογία:

1. Απαγορεύεται από 1.1.2012 στα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων να εκχωρούν προς εξασφάλιση δανείων ή πιστώσεων ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης τους συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής ενίσχυσης για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς των άρθρων 1 και 3 του ν. 3023/2002, όπως αυτός ισχύει.
Τυχόν εκχωρήσεις που υπερβαίνουν το ποσοστό του προμηνούμενου εδαφίου περιορίζονται στο ποσοστό αυτό.     
2. Η αποπληρωμή του κεφαλαίου των δανείων ή πιστώσεων που έχουν συναφθεί μέχρι 31.12.2011 από πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς με εκχώρηση των μελλοντικών ποσών της παραγράφου 1 του παρόντος προς εξασφάλισή τους, αφού διαγραφούν οι τυχόν ανεξόφλητοι τόκοι, ρυθμίζεται να εξοφληθεί ολοσχερώς σε ετήσιες τοκοχρεωλυτικέ δόσεις και με σταθερό επιτόκιο 4%. 
Για πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς των οποίων οι δανειακές υποχρεώσεις δεν υπερβαίνουν τα 20.000.000 ευρώ, οι ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ανέρχονται στο 20% της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης που δικαιούνται.
Για πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς των οποίων οι δανειακές υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα 20.000.000 ευρώ, οι ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ανέρχονται στο 50% της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης που δικαιούνται.
Το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει απευθείας σε καθέναν από τους εκδοχείς, κατά την αναλογία ενός εκάστου, τη συμφωνηθείσα τοκοχρεωλυτική δόση, το δε απομένον ποσό της παραγράφου 1 του παρόντος θα καταβάλλεται στα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς. Τα ανωτέρω ποσά θα προσδιορίζονται κάθε φορά στην ΚΥΑ του εδαφίου γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 Ν. 3023/2002.
Ειδικά από τα οφειλόμενα και μη καταβληθέντα ακόμη ποσά της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2011, σε κάθε εκδοχέα καταβάλλονται μόνον τα οφειλόμενα ποσά τόκων μέχρι 31.12.2011 και τα υπόλοιπα ποσά καταβάλλονται στα αντίστοιχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς.