1.500 νέους υπαλλήλους θα προσλάβει η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με κριτήρια την εμπειρία, την εντοπιότητα και την οικογενειακή κατάσταση
Ξεκίνησε η διαδικασία επιλογής 250 εργατοτεχνιτών
Προσλήψεις «σαράντα καρατίων» διενεργεί η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός ΑΕ στα μεταλλεία χρυσού στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διοίκησης θα απασχοληθούν 1.500 νέοι υπάλληλοι (με προτεραιότητα στους κατοίκους της περιοχής) από δεκάδες ειδικότητες, έως το 2015.
Με συνολική επένδυση 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, η Hellas Gold ξεκίνησε πρόσφατα τη διαδικασία επιλογής διακοσίων πενήντα εργατοτεχνιτών με κριτήρια την εντοπιότητα, την εμπειρία σε υπόγειες εργασίες, την ηλικία (25-35 ετών) και την κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων.

Αλλωστε, σύμφωνα με την ΚΥΑ 201745/26.07.2011, η συντριπτική πλειονότητα των προσλήψεων θα πρέπει να γίνει από το Στρατώνι, τη Στρατονίκη και τα γύρω χωριά του Δήμου Αριστοτέλη, εξαιτίας της γειτνίασης με τους χώρους των έργων.
Επίσης, εργαζόμενοι από την Αρναία, την Ιερισσό και τα υπόλοιπα χωριά του δήμου θα απασχοληθούν σε όλα τα έργα με τα ίδια κριτήρια.
«Η αξιοποίηση των δύο μεταλλείων στην Ολυμπιάδα και στις Σκουριές έχει δημιουργήσει ήδη την ανάγκη πρόσληψης διακοσίων πενήντα ατόμων για τη διάνοιξη σηράγγων στα υπόγεια. Σε δεύτερη και τρίτη φάση θα προσληφθούν ειδικότητες που χρησιμοποιούμε στην επιφάνεια, διοικητικό αλλά και επιστημονικό προσωπικό», επισημαίνει ο υπεύθυνος Επικοινωνίας της εταιρείας, Κώστας Γεωργαντζής.

Η κατανομή των θέσεων
Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η πρώτη φάση υλοποίησης της επένδυσης που αφορά τη διάνοιξη σηράγγων στα κοιτάσματα Ολυμπιάδας και Σκουριών.
«Στα υπόγεια θα προσληφθούν εργοδηγοί, επιστάτες, γομοτές, πυροδότες, χειριστές φορτωτών υπογείων, χειριστές διατρητικών μηχανημάτων, χειριστές οχημάτων μεταφοράς, ηλεκτρολόγοι μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, οδηγοί βαρέων οχημάτων, χειριστές εκσκαπτικών και χωματουργικών μηχανημάτων και γενικότερα εργατοτεχνίτες», επισημαίνει ο κ. Γεωργαντζής.
«Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα εκπαιδευτεί και θα του δοθούν διάφορες άδειες άσκησης επαγγέλματος, ανάλογα με την ειδικότητά του».
Ετσι για την ενίσχυση της παραγωγής στο Μεταλλείο Μαύρων Πετρών θα προσληφθούν 40 εργατοτεχνίτες με κορμό προέλευσης τα χωριά Στρατώνι, Στρατονίκη και Στάγειρα, ενώ στις γεωτρήσεις έρευνας θα αξιοποιηθούν 15 εργατοτεχνίτες (κυρίως από τα χωριά Μεγάλη Παναγία, Παλαιοχώρι και Νεοχώρι).
Από τα μέσα Ιανουαρίου εκτιμάται πως θα ξεκινήσει η Σήραγγα Μαντέμ Λάκκου – Ολυμπιάδας, στην οποία θα εργαστούν 25 εργατοτεχνίτες, κυρίως κάτοικοι των χωριών Στρατώνι, Στρατονίκη, Στάγειρα, Ολυμπιάδα και Βαρβάρα.
Για την υπόγεια ανάπτυξη της Ολυμπιάδας θα χρειαστεί να προσληφθούν 15 εργατοτεχνίτες (από τα χωριά Ολυμπιάδα και Βαρβάρα) και στη σήραγγα εκτροπής Κοκκινόλακκας 20 εργατοτεχνίτες – κάτοικοι των χωριών Στρατώνι, Στρατονίκη και Στάγειρα.
Στα έργα αρχαιολογικής διευθέτησης των Σκουριών θα εργαστούν 15 εργατοτεχνίτες (από τη Μεγάλη Παναγία και το Παλαιοχώρι), ενώ στην σήραγγα Πλυντήριο Ολυμπιάδας – Μεταλλείο θα προσληφθούν 20 εργατοτεχνίτες με κορμό προέλευσης τα χωριά Ολυμπιάδα και Βαρβάρα.
Από τον Φεβρουάριο που θα ξεκινήσει ο εμπλουτισμός παλαιών τελμάτων θα απασχοληθούν 40 εργατοτεχνίτες από τα χωριά Ολυμπιάδα και Βαρβάρα, ενώ στη σήραγγα υπόγειας προσπέλασης Σκουριών θα εργαστούν 20 εργατοτεχνίτες από τη Μεγάλη Παναγία, το Παλαιοχώρι και το Νεοχώρι.
Στο Φρέαρ υπόγειας προσπέλασης Σκουριών θα τοποθετηθούν 10 εργατοτεχνίτες από τα χωριά Μεγάλη Παναγία, Παλαιοχώρι και Νεοχώρι και τέλος στο εργοστάσιο εμπλουτισμού Σκουριών θα εργαστούν 30 εργατοτεχνίτες από τα ίδια χωριά.
Επαγγελματική κατάρτιση και νέος γύρος προσλήψεων
Η Εταιρεία περιμένει αυτές τις μέρες να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ η απόφαση διενέργειας ενός προγράμματος διά βίου μάθησης, που θα πραγματοποιηθεί ειδικά για ενδιαφερόμενους από τις περιοχές Στρατώνι και Στρατονίκη, για να καλυφθούν οι ανάγκες που θα προκύπτουν με την επέκταση των έργων.
Μέσω αυτού, οι 250-500 συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε κάποιες τεχνικές ειδικότητες και να απορροφηθούν από την εταιρεία, κατά την πορεία των εργασιών.
«Σε δεύτερη φάση, με την πρόοδο των εργασιών θα προσληφθεί επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, θα χρειαστούμε μεταλλειολόγους/μηχανικούς ορυκτών πόρων και γεωλόγους. Ειδικά για τα κατασκευαστικά έργα που θα γίνουν από εργολάβο θα προσληφθούν πολιτικοί μηχανικοί, οι οποίοι μετά το πέρας των έργων θα απορροφηθούν στην παραγωγή.
Τέλος για τη συντήρηση θα χρειαστούμε ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανολόγους μηχανικούς, ενώ για τα εργοστάσιά μας θα δουλέψουν χημικοί και χημικοί μηχανικοί», υπογραμμίζει ο κ. Γεωργαντζής, τονίζοντας με έμφαση πως θα γίνει προσπάθεια να συνεργαστούν με επιστήμονες από τις γύρω περιοχές, αλλά και τον Νομό Χαλκιδικής, όπου είναι εφικτό.
Διοικητικοί στη Χαλκιδική
Οι διοικητικοί υπάλληλοι που θα προσληφθούν θα εργαστούν στα γραφεία της εταιρείας στη Χαλκιδική σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό και θα ανήκουν κυρίως στον οικονομικό και γραμματειακό κλάδο.
«Παράλληλα με τις άμεσες θέσεις εργασίας, υπολογίζουμε ότι θα δημιουργηθούν άλλες 5.000 έμμεσες θέσεις εργασίας, λόγω αυξημένης ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας, δηλ. σε υπεργολάβους, προμηθευτές, μεταφορικές εταιρείες, στον τουρισμό, σε χώρους εστίασης, σε βιοτεχνίες κ.ά.
Η περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής έχει το δυναμικό να γίνει πρότυπο ανάπτυξης για όλη τη χώρα», καταλήγει ο κ. Γεωργαντζής.

Πηγή: