Ποια είναι τα 5 βασικά σημεία της νέας συνθήκης, ποιος θα είναι ο …”χρυσός” δημοσιονομικός κανόνας

Πέντε είναι τα βασικά σημεία της νέας συνθήκης που επιχερεί να βάλει τέλος στο δημόσιο χρέος των χωρών- μελών επιβάλλοντας αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία και αυτόματες κυρώσεις σε όσες χώρες παραβαίνουν τον χρυσό κανώνα των ελλειμάτων.

– Οι 17 χώρες της ευρωζώνης θα προχωρήσουν σε μια «Ένωση δημοσιονομικής σταθερότητας» με «ενισχυμένη διακυβέρνηση για να ενθαρρύνουν τη δημοσιονομική πειθαρχία» αλλά και «την ισχυρότερη ανάπτυξη, το μεγαλύτερο ανταγωνισμό και την κοινωνική συνοχή».

– Κάθε χώρα-μέλος της ευρωζώνης δεσμεύεται να υιοθετήσει ένα «νέο δημοσιονομικό κανόνα», τον αποκαλούμενο και «χρυσό κανόνα». Η ρύθμιση αυτή πρέπει να ενταχθεί στο Σύνταγμα των χωρών. Μέχρι στιγμής μόνο η Γερμανία και η Ισπανία έχουν υιοθετήσει τέτοιους κανόνες. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να είναι κοινοί: ο γενικός προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ή πλεονασματικός. Ωστόσο, οι χώρες μπορούν να παρουσιάζουν ένα «διαρθρωτικό έλλειμμα» που δεν θα ξεπερνά το 0,5% του ΑΕΠ. Ο γερμανικός «χρυσός κανόνας», για παράδειγμα, ορίζει ότι το ανώτατο ετήσιο διαρθρωτικό έλλειμμα δεν μπορεί να ξεπερνά το 0,35% του ΑΕΠ, αρχής γενομένης από το 2016.

– Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα είναι αρμόδιο να επαληθεύει αν ο δημοσιονομικός κανόνας κάθε χώρας ανταποκρίνεται στις αρχές που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι Βρυξέλλες θα προτείνουν επίσης ένα χρονοδιάγραμμα με βάση το οποίο οι χώρες θα συγκλίνουν προς ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Οι κυβερνήσεις που θα μπουν στο στόχαστρο λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων θα πρέπει να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα δομικών μεταρρυθμίσεων το οποίο θα τεθεί υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

– Θα επιβάλλονται πιο συστηματικές κυρώσεις για τις χώρες τα ελλείμματα των οποίων ξεπερνούν το προκαθορισμενο όριο του 3% του ΑΕΠ ή των οποίων το έλλειμμα διογκώνεται υπερβολικά. Οι κυρώσεις αυτές, που θα προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα επιβάλλονται αυτόματα εκτός και αν διαφωνεί με αυτές μια «ειδική πλειοψηφία» των χωρών μελών της ευρωζώνης. Μέχρι σήμερα αρκούσε απλή πλειοψηφία για να σταματήσει τις κυρώσεις.

– Οι προτάσεις των Βρυξελλών για την ενίσχυση της παρακολούθησης των εθνικών προϋπολογισμών, ακόμη και στο στάδιο της προετοιμασίας τους, θα «εξεταστούν γρήγορα» από τις κυβερνήσεις. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «διαπιστώσει ιδιαίτερα σοβαρές παραβιάσεις του Συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης», θα μπορεί να ζητά αναθεώρηση του σχεδίου του προϋπολογισμού.

Επίσης:

Ευρωομόλογο: Δεν υπήρξε απόφαση για την έκδοση κοινών ομολόγων. Η Γερμανίδα καγκελάριος διαφωνεί κάθετα με την πρόταση.

Μόνιμος μηχανισμός ESM: Προβλέπεται επίσπευση της λειτουργίας του ESM για τον Ιούλιο του 2012 και όχι το 2013, όπως είχε αρχικώς προγραμματιστεί. O ESM θα λειτουργεί παράλληλα με τον προσωρινό μηχανισμό EFSF για έναν χρόνο, μέχρι τα μέσα του 2013. Μελλοντικά οι αποφάσεις για την παροχή οικονομικής βοήθειας δεν θα λαμβάνονται πλέον με την αρχή της ομοφωνίας, αλλά με ειδική πλειοψηφία 85 % προκειμένου να επισπεύδεται η λήψη αποφάσεων και οι μικρότερες χώρες να μην έχουν τη δυνατότητα να τις μπλοκάρουν. Ουσιαστικά οι μεγάλες χώρες της ευρωζώνης, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία διατηρούν το δικαίωμα βέτο, καθώς η συμμετοχή τους στον ESM ξεπερνά το 15 %.

Πρόσβαση του ταμείου σε δάνεια της ΕΚΤ: Ο ESM δεν θα έχει τη δυνατότητα λειτουργίας ως τράπεζα και δεν θα μπορεί να δανείζεται από την ΕΚΤ. έσεις.

Δάνεια προς το ΔΝΤ: Σε μια προσπάθεια να δοθεί μια άμεση απάντηση στην κρίση, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο παροχής διμερών δανείων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ύψους έως και 200 δις. Βάσει της προωθούμενης συμφωνίας, οι κεντρικές τράπεζες των χωρών της ευρωζώνης θα διαθέσουν τα εν λόγω κεφάλαια στο ΔΝΤ το οποίο θα χρηματοδοτεί στη συνέχεια προγράμματα στήριξης ευρωπαϊκών χωρών. Οι τελικές αποφάσεις επί του ζητήματος αναμένεται να ληφθούν εντός του επόμενου δεκαημέρου.

Ιδιώτες πιστωτές: Το ενδεχόμενο συμμετοχής ιδιωτών πιστωτών σε μελλοντικές αναδιαρθρώσεις αποκλείεται, καθώς ήδη η περίπτωση της Ελλάδας προκάλεσε τεράστια ανασφάλεια στις αγορές και στους επενδυτές. Σε περιπτώσεις χρεοκοπίας θα ισχύουν μελλοντικά οι κανόνες του ΔΝΤ.

πηγη