Στα 43 εκ. ευρώ η εκμίσθωση της Μαρίνας Βουλιαγμένης από Αστήρ Παλάς

Προσωρινή ανάδοχος του διεθνούς δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την 40ετή μίσθωση του Τουριστικού Λιμένα Βουλιαγμένης ανακηρύχθηκε η Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ, σύμφωνα με την από 7.12.2011 απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμού της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα

Την εν λόγω δραστηριότητα θα αναλάβει εταιρεία αποκλειστικού σκοπού, θυγατρική της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης. Η εταιρεία που θα συσταθεί θα έχει την ευθύνη για τη μακροχρόνια μίσθωση και εκμετάλλευση της Μαρίνας Βουλιαγμένης καθώς και για την υλοποίηση προγράμματος εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων.

Σημειώνεται ότι η Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης υπέβαλε δεσμευτική οικονομική προσφορά με προσφερόμενο συνολικό μίσθωμα το ποσό των 43 εκατ. ευρώ.

http://www.kathimerini.gr