ΕΣΠΑ: Τώρα μικροδάνεια έως 25.000 ευρώ και βλέπουμε

Την προηγούμενη εβδομάδα ενεργοποιήθηκαν τα μικροδάνεια έως 25.000 ευρώ με χαμηλά επιτόκια και ένα πρόγραμμα διείσδυσης των επιχειρήσεων στις δυνατότητες των «έξυπνων» κινητών, ενώ ακόμη τρεις δράσεις συνεχίζουν να δέχονται αιτήσεις.Το πρόγραμμα «Microfinance (Μικροδάνεια)» είναι το δεύτερο χρηματοδοτικό μέσο της πρωτοβουλίας Jeremie που προωθεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αφορά τη χορήγηση δανείων έως 25.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν πριν από το 2005. Χορηγούνται μέσω της Τράπεζας Alpha Bank και το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο. Ορίζεται από το Alpha προνομιακό πλέον περιθωρίου από 1,75% έως 5% ανάλογα με τις εξασφαλίσεις. Οι επιχειρήσεις θα καταβάλλουν επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή που συνεισφέρει η τράπεζα. Το ποσό επιτοκίου θα καλυφθεί μέσω του ΕΣΠΑ.

Θα χορηγηθούν δάνεια για την απόκτηση υλικών και άυλων στοιχείων ενεργητικού, για πρώτες ύλες, εμπορεύματα, υπηρεσίες (εξαιρουμένων των μισθών, ενοικίων και λοιπών λειτουργικών εξόδων).

Εξαιρούνται η παραγωγή όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικού ή αστυνομικού εξοπλισμού, τα τυχερά παιχνίδια, η παραγωγή, μεταποίηση ή διανομή καπνού και οι τομείς που θεωρούνται δεοντολογικά ή ηθικά αμφιλεγόμενοι, και η μεταποίηση προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής.

Η διάρκεια του δανείου είναι από 48 έως 60 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος 12 μηνών (μόνο ως προς το κεφάλαιο). Η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει περισσότερες της μιας φορές στη δράση, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος των δανείων που θα της χορηγηθούν δεν ξεπερνούν τα 25.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, η αρτοποιία «Χ», η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή ψωμιού και αρτοσκευασμάτων, θέλει να επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στην παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής. Για το σκοπό αυτόν θα χρειαστεί να αγοράσει καινούργιο μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος διαφοροποιείται από τον υφιστάμενο, και επιπλέον πρώτες ύλες.

Μπορεί να απευθυνθεί σε ένα υποκατάστημα της Alpha bank, προσκομίζοντας συγκεκριμένο bussines plan, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Πληροφορίες για τη σύνταξη του αιτήματος θα δίνονται από τα εκάστοτε υποκαταστήματα. Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνει με βάση τους τραπεζικούς όρους δανεισμού σε συνδυασμό με τους όρους της πρωτοβουλίας Jeremie. Το ύψος του δανείου μπορεί να φτάνει έως το 100% του σχεδίου, με βάση την αξιολόγηση της τράπεζας.

**Στις 9 Δεκεμβρίου ενεργοποιείται και η δράση digi-mobile με στόχο την ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc). Το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ φτάνει στο 70%.

Απευθύνεται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του τουρισμού, του πολιτισμού, της εστίασης, του χονδρικού εμπορίου, της υγείας, της ψυχαγωγίας του περιβάλλοντος, των μεταφορών, των μεταφορικών δραστηριοτήτων (logistics), των υπηρεσιών γενικότερα και της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν επιχορήγηση για την ανάπτυξη, την απόκτηση και την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακών υπηρεσιών μέσω smartphones (native mobile apps/ web mobile apps ή και web mobile portals), που θα είναι είτε τύπου Β2C (Επιχείρηση προς Καταναλωτή) είτε τύπου Β2Β (Επιχείρηση προς Επιχείρηση) είτε τύπου Β2Ε (ενδοεπιχειρησιακές).

enet.g

πηγη