Τέλος ο «Αγγελιοφόρος»

Μετά τις προτροπές των κ.κ. Μπόμπολα και Ψυχάρη ο κ. Μπακατσέλος αποφάσισε την αναστολή της έκδοσης του καθημερινού φύλλου του Αγγελιοφόρου.Οι αποφάσεις του, κοινοποιήθηκαν και στην ΕΣΗΕΜ-Θ, η οποία συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για το ζήτημα, ενώ την Δευτέρα αναμένεται η συνάντηση των δύο πλευρών.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η πόλη θα μείνει χωρίς καθημερινό φύλλο, καθώς η Μακεδονία και η…
Θεσσαλονίκη έχουν να βγουν στα περίπτερα από τη 1η Νοέμβρη.
Οι απολύσεις συναδέλφων δημοσιογράφων και διοικητικού προσωπικού πρέπει να θεωρούνται δεδομένες καθώς θα χρειάζονται μόνο οι εργαζόμενοι για το Κυριακάτικο φύλλο.Μετά τις προτροπές των κ.κ. Μπόμπολα και Ψυχάρη ο κ. Μπακατσέλος αποφάσισε την αναστολή της έκδοσης του καθημερινού φύλλου του Αγγελιοφόρου.

Οι αποφάσεις του, κοινοποιήθηκαν και στην ΕΣΗΕΜ-Θ, η οποία συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για το ζήτημα, ενώ την Δευτέρα αναμένεται η συνάντηση των δύο πλευρών.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η πόλη θα μείνει χωρίς καθημερινό φύλλο, καθώς η Μακεδονία και η…
Θεσσαλονίκη έχουν να βγουν στα περίπτερα από τη 1η Νοέμβρη.
Οι απολύσεις συναδέλφων δημοσιογράφων και διοικητικού προσωπικού πρέπει να θεωρούνται δεδομένες καθώς θα χρειάζονται μόνο οι εργαζόμενοι για το Κυριακάτικο φύλλο.Μετά τις προτροπές των κ.κ. Μπόμπολα και Ψυχάρη ο κ. Μπακατσέλος αποφάσισε την αναστολή της έκδοσης του καθημερινού φύλλου του Αγγελιοφόρου.

Οι αποφάσεις του, κοινοποιήθηκαν και στην ΕΣΗΕΜ-Θ, η οποία συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για το ζήτημα, ενώ την Δευτέρα αναμένεται η συνάντηση των δύο πλευρών.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η πόλη θα μείνει χωρίς καθημερινό φύλλο, καθώς η Μακεδονία και η…
Θεσσαλονίκη έχουν να βγουν στα περίπτερα από τη 1η Νοέμβρη.
Οι απολύσεις συναδέλφων δημοσιογράφων και διοικητικού προσωπικού πρέπει να θεωρούνται δεδομένες καθώς θα χρειάζονται μόνο οι εργαζόμενοι για το Κυριακάτικο φύλλο.Μετά τις προτροπές των κ.κ. Μπόμπολα και Ψυχάρη ο κ. Μπακατσέλος αποφάσισε την αναστολή της έκδοσης του καθημερινού φύλλου του Αγγελιοφόρου.

Οι αποφάσεις του, κοινοποιήθηκαν και στην ΕΣΗΕΜ-Θ, η οποία συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για το ζήτημα, ενώ την Δευτέρα αναμένεται η συνάντηση των δύο πλευρών.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η πόλη θα μείνει χωρίς καθημερινό φύλλο, καθώς η Μακεδονία και η…
Θεσσαλονίκη έχουν να βγουν στα περίπτερα από τη 1η Νοέμβρη.
Οι απολύσεις συναδέλφων δημοσιογράφων και διοικητικού προσωπικού πρέπει να θεωρούνται δεδομένες καθώς θα χρειάζονται μόνο οι εργαζόμενοι για το Κυριακάτικο φύλλο.Μετά τις προτροπές των κ.κ. Μπόμπολα και Ψυχάρη ο κ. Μπακατσέλος αποφάσισε την αναστολή της έκδοσης του καθημερινού φύλλου του Αγγελιοφόρου.

Οι αποφάσεις του, κοινοποιήθηκαν και στην ΕΣΗΕΜ-Θ, η οποία συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για το ζήτημα, ενώ την Δευτέρα αναμένεται η συνάντηση των δύο πλευρών.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η πόλη θα μείνει χωρίς καθημερινό φύλλο, καθώς η Μακεδονία και η…
Θεσσαλονίκη έχουν να βγουν στα περίπτερα από τη 1η Νοέμβρη.
Οι απολύσεις συναδέλφων δημοσιογράφων και διοικητικού προσωπικού πρέπει να θεωρούνται δεδομένες καθώς θα χρειάζονται μόνο οι εργαζόμενοι για το Κυριακάτικο φύλλο.Μετά τις προτροπές των κ.κ. Μπόμπολα και Ψυχάρη ο κ. Μπακατσέλος αποφάσισε την αναστολή της έκδοσης του καθημερινού φύλλου του Αγγελιοφόρου.

Οι αποφάσεις του, κοινοποιήθηκαν και στην ΕΣΗΕΜ-Θ, η οποία συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για το ζήτημα, ενώ την Δευτέρα αναμένεται η συνάντηση των δύο πλευρών.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η πόλη θα μείνει χωρίς καθημερινό φύλλο, καθώς η Μακεδονία και η…
Θεσσαλονίκη έχουν να βγουν στα περίπτερα από τη 1η Νοέμβρη.
Οι απολύσεις συναδέλφων δημοσιογράφων και διοικητικού προσωπικού πρέπει να θεωρούνται δεδομένες καθώς θα χρειάζονται μόνο οι εργαζόμενοι για το Κυριακάτικο φύλλο.Μετά τις προτροπές των κ.κ. Μπόμπολα και Ψυχάρη ο κ. Μπακατσέλος αποφάσισε την αναστολή της έκδοσης του καθημερινού φύλλου του Αγγελιοφόρου.

Οι αποφάσεις του, κοινοποιήθηκαν και στην ΕΣΗΕΜ-Θ, η οποία συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για το ζήτημα, ενώ την Δευτέρα αναμένεται η συνάντηση των δύο πλευρών.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η πόλη θα μείνει χωρίς καθημερινό φύλλο, καθώς η Μακεδονία και η…
Θεσσαλονίκη έχουν να βγουν στα περίπτερα από τη 1η Νοέμβρη.
Οι απολύσεις συναδέλφων δημοσιογράφων και διοικητικού προσωπικού πρέπει να θεωρούνται δεδομένες καθώς θα χρειάζονται μόνο οι εργαζόμενοι για το Κυριακάτικο φύλλο.Μετά τις προτροπές των κ.κ. Μπόμπολα και Ψυχάρη ο κ. Μπακατσέλος αποφάσισε την αναστολή της έκδοσης του καθημερινού φύλλου του Αγγελιοφόρου.

Οι αποφάσεις του, κοινοποιήθηκαν και στην ΕΣΗΕΜ-Θ, η οποία συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για το ζήτημα, ενώ την Δευτέρα αναμένεται η συνάντηση των δύο πλευρών.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η πόλη θα μείνει χωρίς καθημερινό φύλλο, καθώς η Μακεδονία και η…
Θεσσαλονίκη έχουν να βγουν στα περίπτερα από τη 1η Νοέμβρη.
Οι απολύσεις συναδέλφων δημοσιογράφων και διοικητικού προσωπικού πρέπει να θεωρούνται δεδομένες καθώς θα χρειάζονται μόνο οι εργαζόμενοι για το Κυριακάτικο φύλλο.

πηγη