Μιχελάκης:»Ο κ. Ρέππας, αντί να προστατεύει κομματικές μεθοδεύσεις, οφείλει να ανακαλέσει τα αποτελέσματά τους.»

«Ο κ. Ρέππας, αντί να προστατεύει κομματικές μεθοδεύσεις, οφείλει να ανακαλέσει τα αποτελέσματά τους. Αντί να συγκαλύπτει παράνομες πράξεις που προκαλούν βλάβη του δημοσίου συμφέροντος, να αναλάβει άμεσα τις επιβαλλόμενες πρωτοβουλίες, για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Επειδή, όμως, προσποιείται άγνοια και αμνησία, του θυμίζουμε:

 • ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Η τελευταία έκθεση της Ε.Ε. (στη σελ. 50) αναφέρει ότι, ενώ “καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011, έπρεπε να είχαν επιτραπεί 5.333 προσλήψεις, παρόλα αυτά το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2011, ο αριθμός των προσλήψεων υπολογίζεται σε 10.862”.

     Συνιστούν – ναι ή όχι; – οι προσλήψεις αυτές παραβίαση του νόμου που ψήφισε η ίδια κυβέρνηση και προκαλούν – ναι ή όχι; -βλάβη του δημόσιου συμφέροντος;

     Συνέβαλαν – ναι ή όχι;- στον εκτροχιασμό του Προϋπολογισμού;

     Είναι ή δεν είναι ανήθικες, αφού εξαιτίας τους γίνονται τώρα μαζικές απολύσεις με το φερετζέ της εφεδρείας;

 • ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΡΡΕΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:

     Την ώρα που κατέρρεε η κυβέρνηση Παπανδρέου (από 4 έως 11 Νοεμβρίου) μόνο στο υπουργείο Οικονομικών έγιναν οχτώ πολιτικοί διορισμοί μετακλητών υπαλλήλων: Τέσσερις στο γραφείο του κ. Οικονόμου, μία στο γραφείο του κ. Βενιζέλου και τρεις στο Σ.Ο.Ε. (Επισυνάπτονται οι οκτώ σχετικές αποφάσεις).

 • ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΦΕΔΡΕΙΑ:
  Ο κ. Ρέππας σε εγκύκλιό του στις 31.10.2001, αναφέρει: “Προκειμένου ο αναπληρωτής προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης να εξαιρεθεί από τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1β και 1γ του άρθρου 33 του ν.4024/2011, περί αυτοδίκαιης απόλυσης και προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, θα πρέπει ο ορισμός τους να έχει γίνει με πράξη του αρμοδίου προς τούτο οργάνου”.

Η ίδια εγκύκλιος κατά παράβαση των νόμων προβλέπει την τοποθέτησή τους   με απόφαση του Υπουργού ή του οικείου οργάνου διοίκησης.

Παραβιάζεται – ναι ή όχι – ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας που προβλέπει μόνον κατ΄ ανάγκη αναπλήρωση;

Ποιος γίνεται επικίνδυνος αγνοώντας και καταστρατηγώντας τους νόμους;

Και τέλος:

Ποια άλλη απόδειξη εξαίρεσης από την εφεδρεία θέλει ο κ. Ρέππας πέρα από τη δική του εγκύκλιο;

 • ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΛΕΜΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ:

    Μερικά μόνο από τα πολλά, αλλά χαρακτηριστικά παραδείγματα:

    Ο διοικητής του ΟΑΕΔ Ηλίας Κικίλιας, με το ΦΕΚ 460/7.6.2010, διορίζει την κουνιάδα του ως γραμματέα του. Με το ΦΕΚ 1303/ 31.12.2010, μετατάσσει τη σύζυγό του από το “Παρατηρητήριο Α.Ε.” που καταργείται, στον ΟΑΕΔ που δεν καταργείται. Και με το ΦΕΚ Γ297/2.5.2011 τη μετατάσσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου οι αμοιβές είναι υψηλότερες.

    Είναι ή δεν είναι οι αποφάσεις αυτές ρουσφετολογικές;

    Αφαιρούν – ναι ή όχι – βόλεμα των δικών τους και διάσωση από την εφεδρεία; «Ο κ. Ρέππας, αντί να προστατεύει κομματικές μεθοδεύσεις, οφείλει να ανακαλέσει τα αποτελέσματά τους. Αντί να συγκαλύπτει παράνομες πράξεις που προκαλούν βλάβη του δημοσίου συμφέροντος, να αναλάβει άμεσα τις επιβαλλόμενες πρωτοβουλίες, για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Επειδή, όμως, προσποιείται άγνοια και αμνησία, του θυμίζουμε:

 • ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Η τελευταία έκθεση της Ε.Ε. (στη σελ. 50) αναφέρει ότι, ενώ “καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011, έπρεπε να είχαν επιτραπεί 5.333 προσλήψεις, παρόλα αυτά το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2011, ο αριθμός των προσλήψεων υπολογίζεται σε 10.862”.

     Συνιστούν – ναι ή όχι; – οι προσλήψεις αυτές παραβίαση του νόμου που ψήφισε η ίδια κυβέρνηση και προκαλούν – ναι ή όχι; -βλάβη του δημόσιου συμφέροντος;

     Συνέβαλαν – ναι ή όχι;- στον εκτροχιασμό του Προϋπολογισμού;

     Είναι ή δεν είναι ανήθικες, αφού εξαιτίας τους γίνονται τώρα μαζικές απολύσεις με το φερετζέ της εφεδρείας;

 • ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΡΡΕΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:

     Την ώρα που κατέρρεε η κυβέρνηση Παπανδρέου (από 4 έως 11 Νοεμβρίου) μόνο στο υπουργείο Οικονομικών έγιναν οχτώ πολιτικοί διορισμοί μετακλητών υπαλλήλων: Τέσσερις στο γραφείο του κ. Οικονόμου, μία στο γραφείο του κ. Βενιζέλου και τρεις στο Σ.Ο.Ε. (Επισυνάπτονται οι οκτώ σχετικές αποφάσεις).

 • ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΦΕΔΡΕΙΑ:
  Ο κ. Ρέππας σε εγκύκλιό του στις 31.10.2001, αναφέρει: “Προκειμένου ο αναπληρωτής προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης να εξαιρεθεί από τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1β και 1γ του άρθρου 33 του ν.4024/2011, περί αυτοδίκαιης απόλυσης και προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, θα πρέπει ο ορισμός τους να έχει γίνει με πράξη του αρμοδίου προς τούτο οργάνου”.

Η ίδια εγκύκλιος κατά παράβαση των νόμων προβλέπει την τοποθέτησή τους   με απόφαση του Υπουργού ή του οικείου οργάνου διοίκησης.

Παραβιάζεται – ναι ή όχι – ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας που προβλέπει μόνον κατ΄ ανάγκη αναπλήρωση;

Ποιος γίνεται επικίνδυνος αγνοώντας και καταστρατηγώντας τους νόμους;

Και τέλος:

Ποια άλλη απόδειξη εξαίρεσης από την εφεδρεία θέλει ο κ. Ρέππας πέρα από τη δική του εγκύκλιο;

 • ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΛΕΜΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ:

    Μερικά μόνο από τα πολλά, αλλά χαρακτηριστικά παραδείγματα:

    Ο διοικητής του ΟΑΕΔ Ηλίας Κικίλιας, με το ΦΕΚ 460/7.6.2010, διορίζει την κουνιάδα του ως γραμματέα του. Με το ΦΕΚ 1303/ 31.12.2010, μετατάσσει τη σύζυγό του από το “Παρατηρητήριο Α.Ε.” που καταργείται, στον ΟΑΕΔ που δεν καταργείται. Και με το ΦΕΚ Γ297/2.5.2011 τη μετατάσσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου οι αμοιβές είναι υψηλότερες.

    Είναι ή δεν είναι οι αποφάσεις αυτές ρουσφετολογικές;

    Αφαιρούν – ναι ή όχι – βόλεμα των δικών τους και διάσωση από την εφεδρεία; «Ο κ. Ρέππας, αντί να προστατεύει κομματικές μεθοδεύσεις, οφείλει να ανακαλέσει τα αποτελέσματά τους. Αντί να συγκαλύπτει παράνομες πράξεις που προκαλούν βλάβη του δημοσίου συμφέροντος, να αναλάβει άμεσα τις επιβαλλόμενες πρωτοβουλίες, για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Επειδή, όμως, προσποιείται άγνοια και αμνησία, του θυμίζουμε:

 • ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Η τελευταία έκθεση της Ε.Ε. (στη σελ. 50) αναφέρει ότι, ενώ “καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011, έπρεπε να είχαν επιτραπεί 5.333 προσλήψεις, παρόλα αυτά το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2011, ο αριθμός των προσλήψεων υπολογίζεται σε 10.862”.

     Συνιστούν – ναι ή όχι; – οι προσλήψεις αυτές παραβίαση του νόμου που ψήφισε η ίδια κυβέρνηση και προκαλούν – ναι ή όχι; -βλάβη του δημόσιου συμφέροντος;

     Συνέβαλαν – ναι ή όχι;- στον εκτροχιασμό του Προϋπολογισμού;

     Είναι ή δεν είναι ανήθικες, αφού εξαιτίας τους γίνονται τώρα μαζικές απολύσεις με το φερετζέ της εφεδρείας;

 • ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΡΡΕΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:

     Την ώρα που κατέρρεε η κυβέρνηση Παπανδρέου (από 4 έως 11 Νοεμβρίου) μόνο στο υπουργείο Οικονομικών έγιναν οχτώ πολιτικοί διορισμοί μετακλητών υπαλλήλων: Τέσσερις στο γραφείο του κ. Οικονόμου, μία στο γραφείο του κ. Βενιζέλου και τρεις στο Σ.Ο.Ε. (Επισυνάπτονται οι οκτώ σχετικές αποφάσεις).

 • ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΦΕΔΡΕΙΑ:
  Ο κ. Ρέππας σε εγκύκλιό του στις 31.10.2001, αναφέρει: “Προκειμένου ο αναπληρωτής προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης να εξαιρεθεί από τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1β και 1γ του άρθρου 33 του ν.4024/2011, περί αυτοδίκαιης απόλυσης και προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, θα πρέπει ο ορισμός τους να έχει γίνει με πράξη του αρμοδίου προς τούτο οργάνου”.

Η ίδια εγκύκλιος κατά παράβαση των νόμων προβλέπει την τοποθέτησή τους   με απόφαση του Υπουργού ή του οικείου οργάνου διοίκησης.

Παραβιάζεται – ναι ή όχι – ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας που προβλέπει μόνον κατ΄ ανάγκη αναπλήρωση;

Ποιος γίνεται επικίνδυνος αγνοώντας και καταστρατηγώντας τους νόμους;

Και τέλος:

Ποια άλλη απόδειξη εξαίρεσης από την εφεδρεία θέλει ο κ. Ρέππας πέρα από τη δική του εγκύκλιο;

 • ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΛΕΜΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ:

    Μερικά μόνο από τα πολλά, αλλά χαρακτηριστικά παραδείγματα:

    Ο διοικητής του ΟΑΕΔ Ηλίας Κικίλιας, με το ΦΕΚ 460/7.6.2010, διορίζει την κουνιάδα του ως γραμματέα του. Με το ΦΕΚ 1303/ 31.12.2010, μετατάσσει τη σύζυγό του από το “Παρατηρητήριο Α.Ε.” που καταργείται, στον ΟΑΕΔ που δεν καταργείται. Και με το ΦΕΚ Γ297/2.5.2011 τη μετατάσσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου οι αμοιβές είναι υψηλότερες.

    Είναι ή δεν είναι οι αποφάσεις αυτές ρουσφετολογικές;

    Αφαιρούν – ναι ή όχι – βόλεμα των δικών τους και διάσωση από την εφεδρεία; «Ο κ. Ρέππας, αντί να προστατεύει κομματικές μεθοδεύσεις, οφείλει να ανακαλέσει τα αποτελέσματά τους. Αντί να συγκαλύπτει παράνομες πράξεις που προκαλούν βλάβη του δημοσίου συμφέροντος, να αναλάβει άμεσα τις επιβαλλόμενες πρωτοβουλίες, για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Επειδή, όμως, προσποιείται άγνοια και αμνησία, του θυμίζουμε:

 • ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Η τελευταία έκθεση της Ε.Ε. (στη σελ. 50) αναφέρει ότι, ενώ “καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011, έπρεπε να είχαν επιτραπεί 5.333 προσλήψεις, παρόλα αυτά το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2011, ο αριθμός των προσλήψεων υπολογίζεται σε 10.862”.

     Συνιστούν – ναι ή όχι; – οι προσλήψεις αυτές παραβίαση του νόμου που ψήφισε η ίδια κυβέρνηση και προκαλούν – ναι ή όχι; -βλάβη του δημόσιου συμφέροντος;

     Συνέβαλαν – ναι ή όχι;- στον εκτροχιασμό του Προϋπολογισμού;

     Είναι ή δεν είναι ανήθικες, αφού εξαιτίας τους γίνονται τώρα μαζικές απολύσεις με το φερετζέ της εφεδρείας;

 • ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΡΡΕΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:

     Την ώρα που κατέρρεε η κυβέρνηση Παπανδρέου (από 4 έως 11 Νοεμβρίου) μόνο στο υπουργείο Οικονομικών έγιναν οχτώ πολιτικοί διορισμοί μετακλητών υπαλλήλων: Τέσσερις στο γραφείο του κ. Οικονόμου, μία στο γραφείο του κ. Βενιζέλου και τρεις στο Σ.Ο.Ε. (Επισυνάπτονται οι οκτώ σχετικές αποφάσεις).

 • ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΦΕΔΡΕΙΑ:
  Ο κ. Ρέππας σε εγκύκλιό του στις 31.10.2001, αναφέρει: “Προκειμένου ο αναπληρωτής προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης να εξαιρεθεί από τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1β και 1γ του άρθρου 33 του ν.4024/2011, περί αυτοδίκαιης απόλυσης και προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, θα πρέπει ο ορισμός τους να έχει γίνει με πράξη του αρμοδίου προς τούτο οργάνου”.

Η ίδια εγκύκλιος κατά παράβαση των νόμων προβλέπει την τοποθέτησή τους   με απόφαση του Υπουργού ή του οικείου οργάνου διοίκησης.

Παραβιάζεται – ναι ή όχι – ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας που προβλέπει μόνον κατ΄ ανάγκη αναπλήρωση;

Ποιος γίνεται επικίνδυνος αγνοώντας και καταστρατηγώντας τους νόμους;

Και τέλος:

Ποια άλλη απόδειξη εξαίρεσης από την εφεδρεία θέλει ο κ. Ρέππας πέρα από τη δική του εγκύκλιο;

 • ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΛΕΜΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ:

    Μερικά μόνο από τα πολλά, αλλά χαρακτηριστικά παραδείγματα:

    Ο διοικητής του ΟΑΕΔ Ηλίας Κικίλιας, με το ΦΕΚ 460/7.6.2010, διορίζει την κουνιάδα του ως γραμματέα του. Με το ΦΕΚ 1303/ 31.12.2010, μετατάσσει τη σύζυγό του από το “Παρατηρητήριο Α.Ε.” που καταργείται, στον ΟΑΕΔ που δεν καταργείται. Και με το ΦΕΚ Γ297/2.5.2011 τη μετατάσσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου οι αμοιβές είναι υψηλότερες.

    Είναι ή δεν είναι οι αποφάσεις αυτές ρουσφετολογικές;

    Αφαιρούν – ναι ή όχι – βόλεμα των δικών τους και διάσωση από την εφεδρεία; «Ο κ. Ρέππας, αντί να προστατεύει κομματικές μεθοδεύσεις, οφείλει να ανακαλέσει τα αποτελέσματά τους. Αντί να συγκαλύπτει παράνομες πράξεις που προκαλούν βλάβη του δημοσίου συμφέροντος, να αναλάβει άμεσα τις επιβαλλόμενες πρωτοβουλίες, για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Επειδή, όμως, προσποιείται άγνοια και αμνησία, του θυμίζουμε:

 • ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Η τελευταία έκθεση της Ε.Ε. (στη σελ. 50) αναφέρει ότι, ενώ “καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011, έπρεπε να είχαν επιτραπεί 5.333 προσλήψεις, παρόλα αυτά το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2011, ο αριθμός των προσλήψεων υπολογίζεται σε 10.862”.

     Συνιστούν – ναι ή όχι; – οι προσλήψεις αυτές παραβίαση του νόμου που ψήφισε η ίδια κυβέρνηση και προκαλούν – ναι ή όχι; -βλάβη του δημόσιου συμφέροντος;

     Συνέβαλαν – ναι ή όχι;- στον εκτροχιασμό του Προϋπολογισμού;

     Είναι ή δεν είναι ανήθικες, αφού εξαιτίας τους γίνονται τώρα μαζικές απολύσεις με το φερετζέ της εφεδρείας;

 • ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΡΡΕΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:

     Την ώρα που κατέρρεε η κυβέρνηση Παπανδρέου (από 4 έως 11 Νοεμβρίου) μόνο στο υπουργείο Οικονομικών έγιναν οχτώ πολιτικοί διορισμοί μετακλητών υπαλλήλων: Τέσσερις στο γραφείο του κ. Οικονόμου, μία στο γραφείο του κ. Βενιζέλου και τρεις στο Σ.Ο.Ε. (Επισυνάπτονται οι οκτώ σχετικές αποφάσεις).

 • ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΦΕΔΡΕΙΑ:
  Ο κ. Ρέππας σε εγκύκλιό του στις 31.10.2001, αναφέρει: “Προκειμένου ο αναπληρωτής προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης να εξαιρεθεί από τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1β και 1γ του άρθρου 33 του ν.4024/2011, περί αυτοδίκαιης απόλυσης και προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, θα πρέπει ο ορισμός τους να έχει γίνει με πράξη του αρμοδίου προς τούτο οργάνου”.

Η ίδια εγκύκλιος κατά παράβαση των νόμων προβλέπει την τοποθέτησή τους   με απόφαση του Υπουργού ή του οικείου οργάνου διοίκησης.

Παραβιάζεται – ναι ή όχι – ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας που προβλέπει μόνον κατ΄ ανάγκη αναπλήρωση;

Ποιος γίνεται επικίνδυνος αγνοώντας και καταστρατηγώντας τους νόμους;

Και τέλος:

Ποια άλλη απόδειξη εξαίρεσης από την εφεδρεία θέλει ο κ. Ρέππας πέρα από τη δική του εγκύκλιο;

 • ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΛΕΜΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ:

    Μερικά μόνο από τα πολλά, αλλά χαρακτηριστικά παραδείγματα:

    Ο διοικητής του ΟΑΕΔ Ηλίας Κικίλιας, με το ΦΕΚ 460/7.6.2010, διορίζει την κουνιάδα του ως γραμματέα του. Με το ΦΕΚ 1303/ 31.12.2010, μετατάσσει τη σύζυγό του από το “Παρατηρητήριο Α.Ε.” που καταργείται, στον ΟΑΕΔ που δεν καταργείται. Και με το ΦΕΚ Γ297/2.5.2011 τη μετατάσσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου οι αμοιβές είναι υψηλότερες.

    Είναι ή δεν είναι οι αποφάσεις αυτές ρουσφετολογικές;

    Αφαιρούν – ναι ή όχι – βόλεμα των δικών τους και διάσωση από την εφεδρεία;

(Δελτιο τύπου)