Η εγκύκλιος για την εφεδρεία στους εργαζόμενους αορίστου χρόνου

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Εργασίας η επίμαχη εγκύκλιος για τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου που θα ενταχθούν στην εργασιακή εφεδρεία.

Πιο συγκεκριμένα αναμένεται να αποχωρήσουν όσοι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα έχουν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και το μόνιμο προσωπικό που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ, μόνο στην περίπτωση που τα έτη ασφάλισης που υπολείπονται για την συμπλήρωση της απαιτούμενης 35ετιας για την συνταξιοδότηση, είναι κατά μέγιστο όριο δύο, μέχρι τις 31.12.2013.

Με βάση την εγκύκλιο στην εφεδρεία εντάσσονται:

α) το προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ,

β) το μόνιμο προσωπικό , που υπάγεται στο κοινό ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (π.χ. πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ ) και οι οποίοι συνταξιοδοτούνται όχι με βάση τις διατάξεις του Δημοσίου αλλά με βάση τις διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού τους φορέα,

το οποίο προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί μέχρι 31/12/2013 με πλήρη σύνταξη που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης (ή παραπάνω), υπολείπεται από αυτήν (την πλήρη συνταξιοδότηση) το μέγιστο 2 έτη τόσο για τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων ετών ασφάλισης όσο και για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας (όταν αυτό απαιτείται).

Διευκρινίζεται ότι με βάση τη βούληση του νομοθέτη για άμεση-πλήρη συνταξιοδότηση με 35 (ή παραπάνω) έτη ασφάλισης αμέσως μετά την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης εργασίας ή της υπαλληλικής σχέσης , απαιτείται κατά τη λύση της να έχουν συμπληρώσει τα ανωτέρω πρόσωπα αθροιστικά τόσο το όριο ηλικίας ( όπου αυτό απαιτείται), όσο και τον χρόνο ασφάλισης που απαιτούνται για άμεση λήψη πλήρους σύνταξης που αντιστοιχεί σε 35 χρόνια ασφάλισης μέχρι και την 31.12. 2013.

Αντίστροφα, για να τεθεί το ανωτέρω προσωπικό σε εργασιακή εφεδρεία απαιτείται να του υπολείπονται μέχρι 31.12.2013 maximum δύο (2) έτη τόσο για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης για πλήρη συνταξιοδότηση που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης (ή παραπάνω) όσο και για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατά περίπτωση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (όπου αυτό απαιτείται)

Διαβάστε σε PDF ολόκληρη την εγκύκλιο

πηγη