Αιτία διαφωνίας Παπαδήμου – Βενιζέλου οι … τράπεζες

Η αντίθεση δεν έχει εκφρασθεί σε «ανοιχτό πεδίο». Ωστόσο, η διαφορά αντίληψης μεταξύ του πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών, σχετικά με το μείζον θέμα της κεφαλαιακής ενίσχυσης των τραπεζών, μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), είναι εμφανής.

 
 

Ο κ. Βενιζέλος, ακόμα και προχθές, στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης, επανέλαβε κατά τρόπο ξεκάθαρο και κατηγορηματικό πως ότι κι αν γίνει, θα γίνει με την εγγύηση κοινών μετοχών από την πλευρά των τραπεζών. Όπερ σημαίνει την μερική κρατικοποίησή τους.

Ο κ. Παπαδήμος, πάλι, απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στο θέμα, αν και άνθρωποι που είναι σε θέση να γνωρίζουν τις απόψεις του, υποστηρίζουν ότι θα «έβλεπε» μια πιο ήπια λύση, η οποία, για παράδειγμα, θα περνούσε από ένα μείγμα κοινών και προνομιούχων μετοχών, που θα συνιστούσε μια συμβιβαστική λύση.

Στην παρούσα φάση οι τράπεζες θα την υποδέχονταν με ανακούφιση, καθώς αντιμετωπίζουν την αδήριτη ανάγκη της ενίσχυσης της κεφαλαιακής τους βάσης, αλλά από την άλλη δεν θέλουν ούτε να ακούν για το ενδεχόμενο κρατικοποίησης τους.

Ωστόσο, στο υπουργείο Οικονομικών δύσκολα θα κάνουν πίσω από τη βασική τους θέση, που είναι η εγγυοδοσία με 100% κοινές μετοχές για χρηματοδότηση μέσω του ΤΧΣ.

Υπέρ αυτής της άποψης τάσσεται και ο πρώην πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος θεωρεί ότι ένας από τους βασικούς λόγους που η κυβέρνησή του «χτυπήθηκε» τόσο πολύ από το λεγόμενο «κατεστημένο», όπως ο ίδιος το αντιλαμβάνεται, ήταν η αντίστασή του στις πιέσεις που ασκήθηκαν από το χρηματοπιστωτικό λόμπι γι’ αυτό ακριβώς το θέμα.

Το θέμα είναι να διαπιστωθεί εκ του αποτελέσματος τι ακριβώς θα γίνει…

πηγη