ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΟΔΌΧΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΎ
 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ