Και επίσημα η Ελλάδα στο κλαμπ των φτωχότερων…

Στο «κλαμπ» των φτωχότερων Ευρωπαίων πολιτών, με βάση το επίπεδο των καταθέσεων που τηρούν στις τράπεζες, κατατάσσονται πλέον επίσημα οι Ελληνες. Αυτό επιβεβαιώνουν τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για τις κατά κεφαλήν αποταμιεύσεις που διατηρούν οι Eλληνες στις…

εγχώριες τράπεζες, το ύψος των οποίων έχει μειωθεί στο τέλος Αυγούστου στα 189,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι κατά κεφαλήν καταθέσεις περιορίστηκαν με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τον Αύγουστο του 2011 στις 16.796 ευρώ, ανακόπτοντας την ανοδική εξέλιξη του πλούτου που υπήρξε τα τελευταία χρόνια. Το επίπεδο των κατά κεφαλήν καταθέσεων στην Ελλάδα συγκρίνεται πλέον ευθέως με τις χώρες εκτός Ευρωζώνης και κατατάσσεται μετά την Πορτογαλία και αμέσως πριν από τη Σλοβενία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Λιθουανία, τη Λεττονία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Η μείωση των καταθέσεων δεν είναι η μοναδική ένδειξη της υποχώρησης της ικανότητας αποταμίευσης. Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί και η τάση μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών που σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, διαφάνηκε ξεκάθαρα το 2010 και αναμένεται να ενταθεί μετά τη φορολογική καταιγίδα του 2011. Οπως πιστοποιούν τα σχετικά στοιχεία, το 2010 υπήρξε η πρώτη χρονιά μετά από διαδοχικά έτη ανόδου που το διαθέσιμο εισόδημα υποχωρεί από το υψηλό επίπεδο των 172,6 δισ. ευρώ στα 163,5 δισ. ευρώ, καταγράφοντας δραστική απομείωση κατά 9 δισ. ευρώ σε μία μόλις χρονιά.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το διαθέσιμο εισόδημα του 2010 αποτυπώνουν την απομείωση του εισοδήματος από μισθούς ή περιουσιακά στοιχεία, μετά την αφαίρεση των φόρων και των μεταβιβάσεων προς το κράτος, μέσα από τις ασφαλιστικές εισφορές και τους φόρους.

Η τυπική επιβεβαίωση της διαπίστωσης ότι «οι μέρες της ευημερίας έχουν παρέλθει» συμπληρώνεται από τα αντίστοιχα στοιχεία για τη μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης που καταγράφεται συστηματικά τα δύο τελευταία χρόνια και έφτασε το 1,3% το 2009 και το 3,6% το 2010.

Η απαισιοδοξία των αριθμών δεν εξαντλείται στην υποχώρηση της κατανάλωσης. Τα στοιχεία του European Banking Federation δείχνουν ότι τα κατά κεφαλήν δάνεια των Ελλήνων υπερβαίνουν πλέον τις κατά κεφαλήν καταθέσεις, διαψεύδοντας το επιχείρημα περί χαμηλής υπερχρέωσης των ελληνικών νοικοκυριών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2010, κάθε Ελληνας χρωστά προς τις τράπεζες 22.842 ευρώ, ενώ οι καταθέσεις του δεν ξεπερνούν τα 18.504 ευρώ. Στο ίδιο συμπέρασμα συνηγορούν και τα στοιχεία του EBF για το επίπεδο δανεισμού – καταθέσεων σε σχέση με το ΑΕΠ, που δείχνουν ότι το επίπεδο δανεισμού διαμορφώθηκε το 2010 στο 112% του ΑΕΠ, ενώ την ίδια στιγμή το επίπεδο των καταθέσεων περιορίστηκε στο 91% του ΑΕΠ, χωρίς σε αυτό να έχει υπολογιστεί η περαιτέρω μείωση των καταθέσεων που υπήρξε το 2011 αλλά και η περαιτέρω υποχώρηση του ΑΕΠ, που συμπαρασύρει σε επιδείνωση των παραπάνω δεικτών.

πηγη