Η Τελευταία Συνάντηση ;(video)

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ (VIDEO)