Πρώτη η Proton Bank! Κρατικοποιείται και περνάει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Η Proton Bank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που κρατικοποιείται καθώς ο βασικός της μέτοχος θα είναι πλέον το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ιδρύεται μια νέα τράπεζα στην οποία μεταφέρεται το σύνολο των καταθέσεων και το υγιές ενεργητικό της παλαιάς τράπεζας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας Ελλάδος. Η νέα Proton Bank θα είναι κεφαλαιακά ισχυρή, με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σημαντικά υψηλότερο από το εποπτικό όριο 8% και πρόσβαση σε ρευστότητα από το ευρωσυστημα μέσω της τράπεζας της Ελλάδας. Η άδεια της παλαιάς τράπεζας ανακλήθηκε και τέθηκε σε εκκαθάριση.

πηγη