«Έγκλημα εκ προμελέτης»!

ΟΛΑ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 2003

ΟΤΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΤΑΝ…

Μέσα από πληθώρα αποδεικτικών στοιχειών ξεσκεπάζεται το χρονικό του ξεπουλήματος . Δέστε το video...