Μίχαλος: Το «Εύρηκα» μπορεί να αποτελέσει τη βάση για βιώσιμη λύση.

«Εάν αποδεχθούμε, ως χώρα και ως λαός, ότι για την υπέρβαση της σημερινής κρίσης απαιτούνται και ορισμένες θυσίες που θα επιτρέψουν, όμως, ένα νέο αναπτυξιακό ξεκίνημα και ότι η σημερινή συνταγή της τρόϊκας είναι άδικη και αναποτελεσματική, θα μπορούσε η ελληνοποίηση του σχεδίου ΄ΕΥΡΗΚΑ΄ να αποτελεί τη βάση για μια βιώσιμη λύση. Τα παραπάνω δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος στο πλαίσιο ομιλίας του στην Τελετή Απονομής Βραβείων του ΕΒΕΑ.Ο κ. Μίχαλος στη συνέχεια παρέθεσε τις σχετικές προτάσεις του ΕΒΕΑ για την ελληνοποίηση του σχεδίου. Ειδικότερα, προτείνει:1. Την κατάρτιση αναλυτικού πίνακα με τα προς αξιοποίηση περιουσιακά στοιχεία του κράτους, με εξαίρεση τα πάσης φύσεως πολιτιστικά αγαθά και δίκτυα, που θα εγκριθεί από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών μας δυνάμεων.

«Με τον όρο «αξιοποίηση» εννοούμε: α) την άμεση ιδιωτικοποίηση κρατικών εταιριών ή συμμετοχών του κράτους σε εταιρίες, β) τη μίσθωση ακινήτων και γ) την εκχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης για 49 έως 99 χρόνια, κατά περίπτωση, σε οικοπέδα, λιμανια αεροδρόμια, ακτογραμμές, οδικούς άξονες, μεταλλεία κ.α.», είπε.
2. Την ταχύτατη προώθηση των διαδικασιών αξιοποίησης των ανωτέρω κρατικών περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες θα επιταχυνθούν αν έχει προηγηθεί ευρύτατη πολιτική συμφωνία, η οποία θα επιτρέψει την ταχεία υιοθέτηση απλού συστήματος αδειοδότησης και αντιγραφειοκρατικών επενδυτικών διαδικασιών.
3. Την αξιοποίηση των σχετικών κρατικών εσόδων για τη μείωση του δημόσιου χρέους, με προτεραιότητα στις υποχρεώσεις μας προς την τροϊκα, με στόχο τον περιορισμό του, το ταχύτερο δυνατόν, στο 60%-80% του ΑΕΠ.
4. Τη χάραξη, με τη συνεργασία όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των πολιτικών μας δυνάμεων, ενός νέου, δυναμικού, αναπτυξιακού προγράμματος, το οποίο, με βασικό μοχλό την ιδιωτική επιχείρηση, θα στοχεύει στον περιορισμό της ανεργίας και την άμεση εφαρμογή του, χωρίς ξένες παρεμβάσεις και τις δουλείες που η σημερινή υπερχρέωση επιβάλλει. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού θα αποκατασταθούν, σταδιακά, οι εισοδηματικές απώλειες των δύο τελευταίων χρόνων των ασθενέστερων εισοδηματικών τάξεων και θα επαναφερθούν σε ισχύ δίκαια κοινωνικά κεκτημένα, με εξαίρεση, κρατικές σπατάλες, προκλητικές αμοιβές και συντεχνιακές υπερβολές.
5. Την εκπόνηση, το ταχύτερο δυνατόν, με τη συνεργασία όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των πολιτικών μας δυνάμεων, ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη μορφή, την έκταση, τη λειτουργία, τη στελέχωση και το κόστος λειτουργίας ενός μικρότερου, ευέλικτου και αποτελεσματικού κράτους και την άμεση εφαρμογή του.
6. Τη θεσμοθέτηση της υποχρέωσης όπως το συνολικό κρατικό χρέος μη υπερβεί, ποτέ στο μέλλον, το 70% του ΑΕΠ, με εξαίρεση έκτακτες περιστάσεις, οπότε, θα μπορούσε να φθάσει έως το 80% του ΑΕΠ, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τη Βουλή, με αυξημένη πλειοψηφία, της σχετικής απόφασης.
7. Το δικαίωμα (option) για επαναγορά περιουσιακών μας στοιχείων που κρίνονται αναγκαία για την υλοποίηση της αναπτυξιακής μας στρατηγικής, μόλις οι οικονομικές μας συνθήκες βελτιωθούν και σταθεροποιηθούν.
Ο κ. Μίχαλος συνέχισε:
«Σήμερα, ο επιχειρηματικός κόσμος βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση.
Σήμερα είναι η ώρα – και ίσως η τελευταία μας ευκαιρία – να διεκδικήσουμε συνθήκες επιβίωσης και ανάπτυξης σ’ αυτή τη χώρα.
Είναι η ώρα να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση:  Ότι είμαστε εδώ, αγωνιζόμαστε και διατηρούμε ζωντανή την ελληνική οικονομία. Ότι είμαστε ενωμένοι και ζητάμε επιτέλους να ακουστεί και η δική μας φωνή. Μια φωνή που δεν απαιτεί προνόμια, αλλά μεταρρυθμίσεις. Απαιτεί προϋποθέσεις και ευκαιρίες για δημιουργία.

Είναι επίσης καιρός να αναλάβουμε ενεργό ρόλο, ώστε να καλλιεργηθεί στη χώρα μας μια νέα αντίληψη για την επιχειρηματικότητα. Πρώτοι εμείς οφείλουμε να υπερασπιστούμε και να αναδείξουμε το ρόλο και την προσφορά της επιχείρησης στον τόπο. Να στραφούμε στη νέα γενιά και να προτείνουμε την επιχειρηματικότητα, ως θετική επιλογή και όχι ως λύση ανάγκης. Εμείς οφείλουμε να μπούμε μπροστά, ώστε όλες αυτές οι αξίες που σήμερα τιμούμε και επιβραβεύουμε, να διαπεράσουν την ελληνική κοινωνία.
Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας, δεν θα κρίνει μόνο την έξοδο από τη σημερινή κρίση. Θα κρίνει την πορεία της οικονομίας και της χώρας μας στις επόμενες δεκαετίες».

πηγη