Στο 22-23% η πραγματική ανεργία στην Ελλάδα

Η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ προβλέπει για το 2012 ανεργία 22-23% στα επίπεδα δηλαδή των πρώτων ετών της δεκαετίας του 1960!
Στις επιπτώσεις της κρίσης στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας…η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ για την οικονομία και την απασχόληση που θα παρουσιασθεί σήμερα το μεσημέρι σε ημερίδα της ΓΣΕΕ.
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, η εγχώρια ζήτηση έχει υποχωρήσει πλέον στα επίπεδα του 2003, το ΑΕΠ ανά κάτοικο καθώς και η παραγωγικότητα εργασίας είναι στα επίπεδα του 2000, ενώ και η αγοραστική δύναμη μέσου μισθού επέστρεψε στα επίπεδα της διετίας 2001 – 2002.

Ειδικότερα, για την ανεργία, η έκθεση του ΙΝΕ προβλέπει ότι στατιστικά θα αναρριχηθεί σε ποσοστό 17% – 18%, αλλά στην πραγματικότητα θα ανέλθει στα επίπεδα του 22% – 23%, δηλαδή στα επίπεδα των πρώτων ετών της δεκαετίας του 1960.

Μάλιστα, υπογραμμίζεται ότι το 1961 η ανεργία ήταν 864.000 άτομα, δηλαδή το 26,4% του εργατικού δυναμικού, το οποίο ήταν τότε 3.640.000 άτομα.

greece-salonika