Έλλειψη χρημάτων= στάση πληρωμών!

Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων και νοικοκυριών οδηγείται πλέον καθημερινά σε άτυπη στάση πληρωμών, λόγω του αποκλεισμού τους από την τραπεζική χρηματοδότηση.

Ο κλοιός έλλειψης ρευστότητας σφίγγει συνεχώς τις τελευταίες εβδομάδες γύρω από τις ελληνικές τράπεζες, με αποτέλεσμα οι τελευταίες να έχουν προχωρήσει σε πλήρη παύση των χρηματοδοτήσεων προς την πραγματική οικονομία. Την ίδια στιγμή η διαδικασία απομόχλευσης των χαρτοφυλακίων τους είναι συνεχής και οδηγεί σε δραστικό περιορισμό των νέων δανείων που πέφτουν στην αγορά.

Είναι ενδεικτικό ότι τον Ιούλιο οι νέες πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα (ιδιώτες και επιχειρήσεις) ανέρχονταν μόλις στα 13 εκατ. ευρώ, ενώ προς τους ιδιώτες η ροή ήταν αρνητική κατά 497 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, το πλέον προσφιλές εργαλείο ρευστότητας των επιχειρήσεων, οι επιταγές, αποτελούν τους τελευταίους μήνες είδος υπό εξαφάνιση, καθώς οι τράπεζες έχουν προχωρήσει σε κάθετη μείωση των νέων μπλοκ επιταγών που χορηγούν σε επιχειρήσεις, ενώ και οι τελευταίες, φοβούμενες ότι δεν θα μπορούν να καλύπτουν στην ώρα τους τις επιταγές, έχουν μειώσει κάθετα την έκδοσή τους.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.g