1965, Ντε Γκωλ: “Γιατί και πώς οι ΗΠΑ θα έχουν κρίση χρέους, αναπόδραστα”(video)

Η κρίση του δολαρίου- Φεβρουάριος 1965

Η κρίση του δολαρίου- Φεβρουάριος 1965 

Το γεγονός ότι πολλές χώρες

αποδέχονται σαν αρχή/κανόνα/νόμο/πεποίθηση,

το δολάριο να είναι εφάμιλλο του χρυσού

για τις πληρωμές των υφιστάμενων διαφορών προς όφελός τους

στο αμερικανικό εμπορικό ισοζύγιο,

 αυτό το ίδιο το γεγονός

οδηγεί τους Αμερικανούς να “πέσουν” στο χρέος,

και να “πέσουν” στο χρέος …τζάμπα,

σε βάρος άλλων χωρών!

Διότι, ό,τι οι ΗΠΑ τους οφείλουν,
καταβάλλεται,
τουλάχιστον εν μέρει,
σε δολάρια  που μόνον αυτοί, (οι Αμερικανοί), επιτρέπεται να εκδώσουν.

Λαμβάνοντας υπόψη
τις σοβαρές συνέπειες
που μια κρίση θα είχε,
σε ένα τέτοιο πεδείο,
νομίζουμε
ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αποφευχθεί.

Θεωρούμε απαραίτητο,
το διεθνές εμπόριο,
να εδραιωθεί,
όπως ήταν η περίπτωση/υπόθεση/”τα πράγματα”,
πριν από τις μεγάλες συμφορές του κόσμου,
(δηλαδή), πάνω σε μια αδιαμφισβήτητη νομισματική βάση,
η οποία δεν θα φέρει το (εμπορικό) σήμα καμιάς ιδιαίτερης χώρας.

Ποια βάση;

Στην πραγματικότητα, κανείς δεν αντιλαμβάνεται,
πώς κάποιος θα μπορούσε να έχει κάποιο άλλο κοινώς αποδεκτό κριτήριο,
πέραν του ΧΡΥΣΟΥ!

  DOLAR CRISIS, February 1965

The fact that many countries
accept as a principle
dollars being as good as gold
for the payment
of the differances existing
to their advantage
in the American balance of trade,
this very fact
leads Americans to get into debt,
and to get into debt for free
at the expence of other countries. 

Because, what the US owes them,
it is paid,
at least in part,
with dollars they are the only allowed to emit. 

Considering
the serious consequences
a crisis would have,
in such a domain,
we think
that measures must be taken to avoid it. 

We consider necessary,
that international trade,
be establised,
as it was the case,
before the great misfortunes of the world,
on a indisputable monetary base,
and one that does not bear the mark of any perticular country. 

Which base? In truth, no one see,
how one could really have any standard criterion
other than GOLD!

πηγη