Οι 151 φορείς του δημοσίου που οι υπάλληλοι μπαίνουν σε εφεδρεία

Δείτε ΟΛΗ την εγκύκλιο εδώ

H αναζήτηση του πλεονάζοντος προσωπικού θα πρέπει να γίνει κατ’ αρχήν µεταξύ όσων έχουν ήδη θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα, έχουν φθάσει σε συντάξιµη ηλικία και έχουν  χαµηλά  τυπικά  προσόντα  (κατηγορίες  ΥΕ  και  ΔΕ).    Πέραν  αυτών  τυχόν  πλεονάζον προσωπικό   µπορεί   να   αναζητηθεί   κατά   προτεραιότητα   µεταξύ   εργαζοµένων   γενικών διοικητικών  καθηκόντων,  εργαζοµένων  σε  τµήµατα  διοικητικής  µέριµνας,  γραµµατειακής υποστήριξης κοκ. Έως  26/9/2011 θα πρέπει να υποβληθούν στην Ειδική Γραµµατεία ΔΕΚΟ του  Υπουργείου  Οικονοµικών  οι  κατά  τα  ανωτέρω  προτάσεις  σας,  οι  οποίες  κατά  κανόνα θα πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον 10% του συνόλου των εργαζοµένων του φορέα σας.

πηγη