ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΥΑ

Το τελευταίο διάστημα ήλθαν στο φως της δημοσιότητας στοιχεία που αφορούν μισθούς του προσωπικού των Δ.Ε.Υ.Α. οι οποίοι χαρακτηρίζονται αδικαιολόγητα υψηλοί και δυσανάλογοι με τη δυσμενή οικονομική κατάσταση της χώρας μας. Επειδή έχει δημιουργηθεί μία παραπλανητική εικόνα για τις αποδοχές του προσωπικού, διευκρινίζουμε τα εξής:

Οι Δ.Ε.Υ.Α. δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα, είναι αυτοτελείς επιχειρήσεις ως προς τους Δήμους και λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας με βάση τον ιδρυτικό τους νόμο (ν. 1069/80).Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι Δ.Ε.Υ.Α. (ύδρευση, αποχέτευση, επεξεργασία λυμάτων, τηλεθέρμανση) είναι ανταποδοτικές, ενώ η λειτουργία τους δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των αντίστοιχων Δήμων και τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το προσωπικό των Δ.Ε.Υ.Α. είναι προσωπικό ιδιωτικού δικαίου, διέπεται από την εργατική νομοθεσία και αμείβεται με βάση είτε την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των εργαζομένων στις Δ.Ε.Υ.Α. που συνάπτει κάθε χρόνο η Ομοσπονδία των εργαζομένων στις Δ.Ε.Υ.Α. (Π.Ο.Ε.-Δ.Ε.Υ.Α.) με την εργοδοτική ένωση των Δ.Ε.Υ.Α. (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), είτε με βάση επιχειρησιακές συμβάσεις, είτε με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των ΔΕΥΑ για τα διευθυντικά στελέχη (ν. 1069/80). Με βάση την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αμείβεται περίπου το 80% των εργαζομένων στις Δ.Ε.Υ.Α. (σε σύνολο 6.500 εργαζομένων), με βάση τις επιχειρησιακές συμβάσεις αμείβεται το 15 % των εργαζομένων και με αποφάσεις των Δ.Σ. των ΔΕΥΑ το υπόλοιπο 5%.

Η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των εργαζομένων στις Δ.Ε.Υ.Α. προβλέπει για το προσωπικό των Δ.Ε.Υ.Α. αμοιβές σε απολύτως λογικά πλαίσια και σύμφωνα με το είδος και τις απαιτήσεις της παρεχόμενης εργασίας. Οι τυχόν ακραίες περιπτώσεις αμοιβών προέρχονται από τις αποφάσεις των Δ.Σ. των ΔΕΥΑ.

Αξίζει να επισημανθεί ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. λόγω του αντικειμένου τους (ύδρευση, αποχέτευση, επεξεργασία λυμάτων, τηλεθέρμανση) απαιτούν ένταση εργασίας και προσωπικό με εξειδίκευση και υψηλή τεχνογνωσία που να μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στις ανάγκες τις επιχείρησης. Πρέπει, επιπλέον, να επισημανθεί ότι στις Δ.Ε.Υ.Α. λόγω της φύσης του αντικειμένου τους (βλάβες, έκτακτα περιστατικά κ.α.) απαιτείται σε αρκετές περιπτώσεις υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού τους, που μαζί με τις βάρδιες, την επιφυλακή σε 24ωρη βάση, τις ανθυγιεινές συνθήκες εργασίες κ.α. δικαιολογεί αποδοχές ελαφρώς υψηλότερες από το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων.

Οι εργαζόμενοι των ΔΕΥΑ συγκριτικά με τους δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους δεν έχουν κατοχυρωμένη μονιμότητα, δεν δικαιούνται εφάπαξ, έχουν μειωμένα θεσμικά δικαιώματα και έχουν μικρότερη αποζημίωση λόγο συνταξιοδότησης από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους κ.α.

Συγκρίνοντας όλο το φάσμα της εργασιακής σχέσης (οικονομικά και θεσμικά), η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων στις ΔΕΥΑ είναι σε δυσμενέστερη θέση από τους εργαζόμενους στο δημόσιο και στους δήμους.

Οι κραυγαλέες και προκλητικές περιπτώσεις αποδοχών που δημοσιοποιήθηκαν αφορούν διευθυντικά στελέχη που αμείβονται με αποφάσεις των Δ.Σ. των ΔΕΥΑ και όχι με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που αμείβεται το 95% των εργαζομένων.

Η ομοσπονδία των εργαζομένων στις ΔΕΥΑ έχει καταγγείλει επανειλημμένως την τακτική των Δ.Σ. των ΔΕΥΑ που αποφασίζουν για μισθούς διευθυντικών στελεχών που προκαλούν το κοινό αίσθημα. Η ομοσπονδία στηρίζει και περιφρουρεί τις αποδοχές των εργαζομένων που προκύπτουν από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Καταγγέλλουμε τον Υφυπουργό Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ρόβλια ο οποίος έχει αναλάβει εργολαβικά την απαξίωση εργαζομένων στις δημοτικές επιχειρήσεις διαρρέοντας σταδιακά στον τύπο μεμονωμένες περιπτώσεις υψηλών αποδοχών για να περάσουν τις αντεργατικές επιλογές και το ξεπούλημα των επιχειρήσεων χωρίς αντιστάσεις. Υπάρχει σχέδιο με προφανή στόχο την ιδιωτικοποίηση του νερού στην περιφέρεια, επεκτείνοντας τα όρια των υπό ιδιωτικοποίηση ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ σε όλη την Ελλάδα.

Εξαιτίας των ελάχιστων ακραίων και μεμονωμένων περιπτώσεων δεν θα πρέπει να πληγούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις σε μία περίοδο, μάλιστα, ιδιαιτέρως κρίσιμη γι’ αυτές, αφού οι περισσότερες βρίσκονται σε φάση ανασυγκρότησης και αναδιοργάνωσης λόγω των συγχωνεύσεων που προέβλεψε ο «Καλλικράτης». Οι δραστηριότητες και το έργο των Δ.Ε.Υ.Α. στα τριάντα χρόνια της λειτουργίας τους έχουν συμβάλει αναμφισβήτητα στη βελτίωση των υποδομών της χώρας μας σε τομείς ζωτικής σημασίας, καθώς και στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος

πηγη