Άντε τελειώστε μας!Οι «ευρωάποικοι» ετοιμάζονται να..»επενδύσουν»!

Επιβάρυνση έως και 20% περιμένει έως τα τέλη του 2011 τους οικιακούς

καταναλωτές της Δ.Ε.Η.,

καθώς από την 1η Σεπτεμβρίου επιβάλλεται πλέον ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο φυσικό αέριο που προορίζεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως είναι αναμενόμενο, η αύξηση των τιμολογίων αναμένεται να προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο, κατά την οποία η χώρα διέρχεται βαθύτατη κρίση, εξαιτίας της ύφεσης.

πηγη